Inici » Esdeveniments » Formació » Jornada tècnica: Actuacions en obres hidràuliques:  dipòsits, preses, EDARs, etc.

Jornada tècnica: Actuacions en obres hidràuliques:  dipòsits, preses, EDARs, etc.

Inici 18/04/2024
  • Data: dijous 18 d’abril de 2024
  • Horari: de 17:00h a 18:30h
  • Format: telemàtic (via conferència Zoom)

Jornada organitzada conjuntament entre MAPEI i el COEAC.

Jornada tècnica: Actuacions en obres hidràuliques:  dipòsits, preses, EDARs, etc.

  • Ponent: Joan Lleal, responsable de promoció de la Prescripció Mapei Spain, S.A.U. Edificació Obra Civil i Indústria.

Introducció

Actuacions en obres hidràuliques: objectiu de la jornada:

La correcta impermeabilització d’una estructura no només és necessària per tal d’evitar pèrdues d’un bé tan valuós com l’aigua.

L’aigua és altament perjudicial per al formigó en massa i pot ser un dels causants dels processos de corrosió de les estructures de formigó armat. En ambients industrials, on a més podem tenir agents químics o d’aigües químicament agressives, l’ àcid pot provocar un rentat de la pasta cimentant del formigó, amb el consegüent dany per a les nostres infraestructures.

La impermeabilització davant l’aigua i els agents químics tindrà com a objectiu evitar tant les filtracions com el contacte amb el formigó, protegint per tant l’estructura i augmentant la seva vida útil.

L’objectiu d’aquesta jornada tècnica serà conèixer les diferents tècniques d’impermeabilització i protecció química d’infraestructures de formigó per tal de poder seleccionar l’opció més adequada per al nostre projecte i/o obra.

Programa

1.Impermeabilització i protecció química d’ estructures

  • Principis i conceptes bàsics
  • Treballs previs: obturació de vies d’ aigua, mitges canyes, segellat de junts, tractament de tubs passants, reparació, regularització i tractament de fissures

2.Tipus de impermeabilitzacions

  • Membranes impermeables: preformadas vs líquidas

3.Impermeabilització amb membranes líquides cimentoses: dipòsits, canals, preses, etc.

4.Protecció química amb membranes líquides poimèriques: dipòsits, canals, preses, ETAPs, cubetos.

5.Precs i preguntes

Inscripcions

La jornada és gratuïta. Per inscriure’t a la jornada, emplena el formulari que trobaràs a continuació.

Les persones inscrites, unes hores abans de la jornada, rebran un correu electrònic amb l’enllaç per a poder connectar-se.

Reserves

Tipus d'entradas Places
Inscripció jornada online

Dades personals

Dades professionals

POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa. Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades. En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit. Li informem de la possibilitat que té d\'exercir els drets d\'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a PASSEIG DE GRÀCIA 55-57,08007 BARCELONA, BARCELONA, o al correu electrònic AGRONOMS@AGRONOMS.CAT.


Share This Post

Torna a Formació