Inici » SERVEIS » Exercici professional » Recull d’ajuts i subvencions

Recull d’ajuts i subvencions

En aquest apartat trobaràs un recull d’ajuts i subvencions actualment actius i relacionats amb l’enginyeria agroalimentària, que creiem que poden ser interessants per totes aquelles persones que es dediquen a l’exercici professional de l’enginyeria agronòmica.

AJUTS DE MINIMIS PER A LA PROMOCIÓ I LA CERTIFICACIÓ DELS PRODUCTES AMB DISTINTIUS D’ORIGEN I QUALITAT DELS ALIMENTS I L’ARTESANIA ALIMENTÀRIA A CATALUNYA

AJUTS A LES ACTIVITATS DE DEMOSTRACIÓ DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA (OPERACIÓ 01.02.01 DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2022) CORRESPONENTS A 2021 

AJUTS PRÀCTICUM ODISSEU PER AL CURS 2022-2023 (ODISSEU)

AJUTS DESTINATS A LA RETIRADA, EN ORIGEN, DE RESIDUS DE MATERIALS D’AÏLLAMENT I DE LA CONSTRUCCIÓ QUE CONTINGUIN AMIANT, UBICATS A L’ÀMBIT TERRITORIAL DE CATALUNYA, I A INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC EN COBERTES AFECTADES

SUBVENCIONS PER A FOMENTAR LES ACTIVITATS FORESTALS, AGRÍCOLES-RAMADERES, LES D’EMPRESES DE SERVEIS, LA MILLORA DELS HABITATGES, LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, LES ACTIVITATS D’ENTITATS CULTURALS, CÍVIQUES, ESPORTIVES I PEDAGÒGIQUES I LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE BIOMASSA, L’EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS, DINS L’ÀMBIT DE LA XARXA DE PARCS NATURALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 2024

SUBVENCIONS DESTINADES A INVERSIONS EN MATÈRIA DE BIOSEGURETAT PER A LA MILLORA O CONSTRUCCIÓ DE CENTRES DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA DE BESTIAR, AIXÍ COM PER A INVERSIONS EN BIOSEGURETAT EN VIVERS, ESCOMESES PER DETERMINATS PRODUCTORS DE MATERIALS VEGETALS DE REPRODUCCIÓ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

AJUDES ESTATALS DESTINADES A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ DINS DEL PLA D’IMPULS DE LA SOSTENIBILITAT I COMPETITIVITAT DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA (III) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

SUBVENCIONS A LA COOPERACIÓ PER A LA PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INNOVACIÓ D’INTERÈS GENERAL DUTS A TERME PER GRUPS OPERATIUS SUPRAAUTONÓMICOS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRÍCOLES (AEI-AGRI)

BEQUES DE FORMACIÓ RELACIONADES AMB ELS FINS DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 2023 (2A. CONVOCATÒRIA)

AJUTS DIRECTES A L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA I ALTRES RÈGIMS D’AJUT PER A LA CAMPANYA 2023

PROGRAMA VOLUNTARI DE COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE, PER A L’ANY 2023

REIAL DECRET LLEI 4/2023, D’11 DE MAIG, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA AGRÀRIA I D’AIGÜES EN RESPOSTA A LA SEQUERA I A L’AGREUJAMENT DE LES CONDICIONS DEL SECTOR PRIMARI DERIVAT DEL CONFLICTE BÈL·LIC A UCRAÏNA I DE LES CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES, AIXÍ COM DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU TERRESTRE PER PART DELS JOVES I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN EPISODIS D’ELEVADES TEMPERATURES

AJUTS PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES PER TREBALLAR A LA CAMPANYA AGRÀRIA A CATALUNYA QUE PROMOU EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC – AJUTS AGRÀRIA)

LÍNIA DE PRÉSTECS ICF AGROLIQUIDITAT AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES FÍSIQUES I/O JURÍDIQUES, INCLOSES LES COMUNITATS DE BÉNS, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA, PER A NECESSITATS DE CIRCULANT I PETITA INVERSIÓ, GESTIONADA PER L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I COFINANÇADA PEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

SUBVENCIONES DESTINADES A L’OBTENCIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA ESTATAL DE CAUCIÓ AGRÀRIA S.M.E. (SAECA) PER A TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES, D’OPERADORS ECONÒMICS DEL SECTOR PESQUER O D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES QUE GARANTEIXIN PRÉSTECS PER AL SEU FINANÇAMENT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER AL FOMENT DE LA BIOECONOMIA FORESTAL 2023

SUBVENCIONS DE MINIMIS PER AL SUPORT A COOPERATIVES I/O ASSOCIACIONS D’AUTOORGANITZACIÓ CIUTADANA QUE INCLOGUIN EL DESENVOLUPAMENT DE MODELS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES (SOLARCOOP), PEL 2023

SUBVENCIONS PER A SUPORT A PROJECTES TRANSFORMADORS PER A LA PROMOCIÓ DE LA BIOECONOMÍA LLIGADA A L’ÀMBIT FORESTAL I LA CONTRIBUCIÓ A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA-NEXTGENERATIONEU PER A L’EXERCICI 2023

AJUTS PER A DOCTORATS INDUSTRIALS (DI)

AJUTS DESTINATS A LA MILLORA DE LA PRODUCCIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES DE L’APICULTURA PER A L’ANY 2023

SUBVENCIONS DE LA FUNDACIÓ BIODIVERSITAT, F.S.P., A GRANS PROJECTES TRANSFORMADORS D’ÍNDOLE CIENTIFICOTÈCNICA PER A LA PROMOCIÓ DE LA BIOECONOMÍA I LA CONTRIBUCIÓ A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ

AJUTS A LA SOSTENIBILITAT ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027 PER A L’ANY 2023

AJUTS DE MINIMIS EN ESPÈCIE AL SECTOR AGRÍCOLA EN LA MODALITAT D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC EN MATÈRIA DE FERTILITZACIÓ SOSTENIBLE, CORRESPONENTS A L’ANY 2023

DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA – DUN 2023 

AJUTS PER AL FOMENT DE LA PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ A LA CIUTAT I PER ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE PARETS MITGERES, COBERTES VERDES I NATURALITZACIÓ, PER A L’ANY 2023, A LA CIUTAT DE BARCELONA

SUBVENCIONS URGENTS DE SUPORT AL SECTOR AGRARI PER CAUSA DE LA SEQUERA 

SUBVENCIONS DESTINADES A PROGRAMES PLURIREGIONALS DE FORMACIÓ DIRIGITS ALS PROFESSIONALS DEL MEDI RURAL

AJUTS PER A 2024 CORRESPONENTS A LA INTERVENCIÓ SECTORIAL VITIVINÍCOLA PER A LES INVERSIONS PER A LES INSTAL·LACIONS DE TRANSFORMACIÓ I INFRAESTRUCTURES VITIVINÍCOLES I COMERCIALITZACIÓ 2024-2027 PER A LES OPERACIONS AMB UN PRESSUPOST D’INVERSIÓ SOL·LICITADA INFERIOR A 100.000 EUROS, EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ CORRESPONENTS AL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL 2014-2022, PER A L’ANY 2023 

SUBVENCIONS ALS ESPAIS NATURALS DE CATALUNYA, ELS HÀBITATS I LES ESPÈCIES, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 (OPERACIONS 04.04.01 I 07.01.01)

LÍNIA DE PRÉSTECS ICF AGROLIQUIDITAT AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES FÍSIQUES I/O JURÍDIQUES, INCLOSES LES COMUNITATS DE BÉNS, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA, PER A NECESSITATS DE CIRCULANT I PETITA INVERSIÓ, GESTIONADA PER L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I COFINANÇADA PEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

SUBVENCIONS PER A LA REPOBLACIÓ DE LES EXPLOTACIONS EN CAS DE BUIDATGE SANITARI EN OVÍ I CAPRÍ PER MESURES D’EMERGÈNCIA DAVANT VEROLA OVINA I CAPRINA

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT I (ENTRE 10 I MENYS DE 50 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT II (ENTRE 3 I MENYS DE 10 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT III (ENTRE 0 I MENYS DE 3 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2026, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

LÍNIA DE PRÉSTECS “ICF AGROCLIMA” AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES JURÍDIQUES, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER I LES VINCULADES A LA SEVA CADENA DE VALOR, AIXÍ COM LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES, AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA PER A INVERSIÓ , GESTIONADA PER L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I COFINANÇADA PEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL, I S’OBRE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS A PARTIR DEL 9 DE GENER DE 2023, INCORPORANT LES MODIFICACIONS DE 14 DE FEBRER DE 2023

SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A L’IMPULS DIGITAL A L’EDUCACIÓ EN EL MARC DEL COMPONENT 19 DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR), FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU

SUBVENCIONS DE SUPORT A PROJECTES DE REINDUSTRIALITZACIÓ A CATALUNYA

LÍNIA DE PRÉSTECS “ICF AGROCLIMA” AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES JURÍDIQUES, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER I LES VINCULADES A LA SEVA CADENA DE VALOR, AIXÍ COM LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES, AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA PER A INVERSIÓ

LÍNIA DE PRÉSTECS EN CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT A PETITES I MITJANES EMPRESES GESTIONADA PER L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) DINS DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER A CATALUNYA 2014-2020

AJUDES PER A PROJECTES DE NOUS MODELS DE NEGOCI EN LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

AJUDES A PETITES I MITJANES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2026, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ DE PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA, NEXTGENERATIONEU (PROGRAMA AGENTS DEL CANVI)

AJUTS A LES LÍNIES DEL PLA D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 2022 NO COBERTES PER LA RESOLUCIÓ ACC/1501/2022, DE 12 DE MAIG 

KIT DIGITAL PER A LA DIGITALITZACIÓ DE PETITES EMPRESES, MICROEMPRESES I PERSONES EN SITUACIÓ D’AUTOOCUPACIÓ (SEGMENT III). DE 0 A MENYS DE 3 EMPLEATS

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT II (ENTRE 3 I MENYS DE 10 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- (PROGRAMA KIT DIGITAL) 

AJUTS A LA DESTIL·LACIÓ DE SUBPRODUCTES DE LA VINIFICACIÓ I ALTRES FORMES DE TRANSFORMACIÓ DEL RAÏM, CORRESPONENTS A LA CAMPANYA 2022-2023

AJUDES DIRIGIDES A IMPULSAR EL CREIXEMENT DE LES PIMES A TRAVÉS DELS PROGRAMES «ACTIVA INDÚSTRIA 4.0», «ACTIVA CREIXEMENT» I «ACTIVA CIBERSEGURETAT», EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

AJUDES ESTATALS DESTINADES A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ DINS DEL PLA D’IMPULS DE LA SOSTENIBILITAT I COMPETITIVITAT DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA (III) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT DE CAMINS NO RODATS DE TITULARITAT MUNICIPAL A LES COMARQUES DE MUNTANYA I A L’ARAN

SUBVENCIONS PER REFORÇAR LA CONNECTIVITAT A POLÍGONS INDUSTRIALS I CENTRES LOGÍSTICS, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA –FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA-

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS A LES RESERVES DE LA BIOSFERA A CATALUNYA EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA –

SUBVENCIONS PÚBLIQUES, DESTINADES AL FINANÇAMENT DEL “PROGRAMA INVESTIGO”, DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN LA REALITZACIÓ D’INICIATIVES DE RECERCA I INNOVACIÓ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

SUBVENCIONS A ATORGAR A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS, EN EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA PER A EDIFICIS EXISTENTS EN MUNICIPIS DE REPTE DEMOGRÀFIC (PROGRAMA PREE 5000) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA —FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA—

AJUTS DEL PROGRAMA PER A ACTUACIONS PER A L’EXECUCIÓ DE DIVERSOS PROGRAMES D’INCENTIUS LLIGATS A L’AUTOCONSUM I A L’EMMAGATZEMATGE, AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE, I A LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES TÈRMICS RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA —FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA—