Inici » SERVEIS » Exercici professional » Recull d’ajuts i subvencions

Recull d’ajuts i subvencions

En aquest apartat trobaràs un recull d’ajuts i subvencions actualment actius i relacionats amb l’enginyeria agroalimentària, que creiem que poden ser interessants per totes aquelles persones que es dediquen a l’exercici professional de l’enginyeria agronòmica.

AJUTS AL SECTOR AGRÍCOLA EN MATÈRIA DE SANITAT VEGETAL CORRESPONENTS AL PERÍODE DE 2023

SUBVENCIONS ALS ESPAIS NATURALS DE CATALUNYA, ELS HÀBITATS I LES ESPÈCIES, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 (OPERACIONS 04.04.01 I 07.01.01)

SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR

AJUTS DE MINIMIS DESTINATS A LA PROMOCIÓ I FOMENT DE LA VENDA DE PROXIMITAT A CATALUNYA

AJUTS QUE ESTABLEIX EL FONS EUROPEU MARÍTIM I DE LA PESCA RELATIUS A LA PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ELS ECOSISTEMES MARINS I RÈGIMS DE COMPENSACIÓ EN EL MARC D’ACTIVITATS PESQUERES SOSTENIBLES I RECOLLIDA DE DEIXALLES MARINES CORRESPONENTS A L’ANY 2023

LÍNIA DE PRÉSTECS ICF AGROLIQUIDITAT AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES FÍSIQUES I/O JURÍDIQUES, INCLOSES LES COMUNITATS DE BÉNS, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA, PER A NECESSITATS DE CIRCULANT I PETITA INVERSIÓ

AJUTS PER INCENTIVAR LA RECERCA APLICADA EN MATÈRIA DE PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA PEL 2023

AJUDES DEL PROGRAMA D’INCENTIUS A PROJECTES PILOT SINGULARS DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

KIT DIGITAL PER A LA DIGITALITZACIÓ DE PETITES EMPRESES, MICROEMPRESES I PERSONES EN SITUACIÓ D’AUTOOCUPACIÓ (SEGMENT III). DE 0 A MENYS DE 3 EMPLEATS

SUBVENCIONS DEL COST DELS AVALS DE SAECA EN EL SECTOR AGROALIMENTARI I PESQUER 

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT II (ENTRE 3 I MENYS DE 10 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- (PROGRAMA KIT DIGITAL) 

AJUTS A LA DESTIL·LACIÓ DE SUBPRODUCTES DE LA VINIFICACIÓ I ALTRES FORMES DE TRANSFORMACIÓ DEL RAÏM, CORRESPONENTS A LA CAMPANYA 2022-2023

AJUDES DIRIGIDES A IMPULSAR EL CREIXEMENT DE LES PIMES A TRAVÉS DELS PROGRAMES «ACTIVA INDÚSTRIA 4.0», «ACTIVA CREIXEMENT» I «ACTIVA CIBERSEGURETAT», EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

AJUTS DESTINATS A PRODUCTORS AGRARIS DELS SECTORS DE L’EQUÍ DE CARN I DE LA POMA PER COMPENSAR LA PÈRDUA D’INGRESSOS DERIVADA DEL CONFLICTE BÈL·LIC D’UCRAÏNA

AJUDES ESTATALS DESTINADES A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ DINS DEL PLA D’IMPULS DE LA SOSTENIBILITAT I COMPETITIVITAT DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA (III) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

AJUDES A ACTUACIONS D’ENFORTIMENT INDUSTRIAL DEL SECTOR AGROALIMENTARI DINS DEL PROJECTE ESTRATÈGIC PER A LA RECUPERACIÓ I TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA AGROALIMENTARI, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

SUBVENCIONS DELS PROGRAMES D’INCENTIUS PER A LA IMPLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES TÈRMIQUES EN DIFERENTS SECTORS DE L’ECONOMIA EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA A TRAVÉS DELS FONS 

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT DE CAMINS NO RODATS DE TITULARITAT MUNICIPAL A LES COMARQUES DE MUNTANYA I A L’ARAN

SUBVENCIONS PER REFORÇAR LA CONNECTIVITAT A POLÍGONS INDUSTRIALS I CENTRES LOGÍSTICS, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA –FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA-

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS A LES RESERVES DE LA BIOSFERA A CATALUNYA EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA –

SUBVENCIONS PÚBLIQUES, DESTINADES AL FINANÇAMENT DEL “PROGRAMA INVESTIGO”, DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN LA REALITZACIÓ D’INICIATIVES DE RECERCA I INNOVACIÓ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

SUBVENCIONS A ATORGAR A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS, EN EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA PER A EDIFICIS EXISTENTS EN MUNICIPIS DE REPTE DEMOGRÀFIC (PROGRAMA PREE 5000) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA —FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA—

AJUTS DEL PROGRAMA PER A ACTUACIONS PER A L’EXECUCIÓ DE DIVERSOS PROGRAMES D’INCENTIUS LLIGATS A L’AUTOCONSUM I A L’EMMAGATZEMATGE, AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE, I A LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES TÈRMICS RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA —FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA—

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT I (ENTRE 10 I MENYS DE 50 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)