Inici » COEAC » Comissions

Comissions

Les comissions són organitzacions internes formades per col·legiats interessats en una temàtica específica. Estudien interessos professionals concrets i, d’acord a les conclusions assolides, organitzen debats, cursos… Es reuneixen periòdicament i estan obertes a la participació de tots els col·legiats.

Objectius:

 • Introduir el nostre col·lectiu en el sector energètic.
 • Ser representatius en els forums d’opinió, de decisió, normatius …
 • Que es relacioni als enginyers agrònoms com a tècnics de referència en projectes energètics.

Funcions:

 • Atraure a col·legiats que puguin desenvolupar la idea i s’integrin dins el grup.
 • Localitzar els especialistes en energia dins el nostre col·lectiu.
 • Buscar aliances amb entitats representatives: ICAEN, …
 • Estar presents en les diverses jornades energètiques.
 • Divulguar directament coneixement, dotar de documentació actualitzada a la Xac! i organitzar activitats formatives.

Membres:

 • Verònica Kuchinow Tudury
 • Anna Lluís Gavaldà
 • Anna Palli Güell
 • Pep Salas Prat
 • Arturo Sánchez García
 • Rosa Teira Esmatges
 • Ester Tort Figa

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Aconseguir que el Col·legi doni servei a enginyers agrònoms i enginyeres agrònomes que es dediquen a realitzar diverses tasques en les IAA.
 • Aconseguir una comunitat (dins el marc de la comunitat virtual del Col·legi) de companys i companyes del camp de les IAA actica.

Funcions:

 • Oferir un grup d’experts que proposin temes d’interès per a la millora de la nostra professió dins les IAA
 • Dissenyar i desenvolupar activitats formatives en temes d’interès general i d’actualitat de la IAA.
 • Contactar amb els enginyers agrònoms que treballen a les indústries agroalimentàries.
 • Dissenyar i desenvolupar les activitats encaminades a donar suport a la tasca de l’enginyer agrònom dins del món de les indústries agroalimentàries.

Membres:

 • Óscar Cabodevila Pillado
 • Eulàlia Moreno García
 • Fernando Ortega Mediero
 • Alexandre Panyella Ametller
 • Teresa Soley Zapata

  ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

  La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • La comissió té com a objectiu principal establir un “debat profund” sobre tots aquells temes relacionats amb la gestió dels recursos hídrics i el regadiu, els quals, tenen una incidència social important.

Funcions:

 • Aquesta comissió, mitjançant conclusions que seran publicades, es pensa manifestar amb continguts com:
  REGADIU, PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ AGRÀRIA
  REGADIU, ECONOMIA I FINANCIACIÓ
  REGADIU I DESENVOLUPAMENT RURAL
  REGADIU I MEDI AMBIENT
  REGADIU, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ
  REGADIU I SOCIETAT

Membres:

 • Manuel Blanco Grustán
 • Josep Maria Callís Sol
 • Francesc Camino Germà
 • Maria José Chesa Marro
 • Carles Estarán Justribó
 • Joan Girona Gomis
 • Sergio Mothe Martínez
 • Josep Maria Pelegrí Gou
 • Santiago Planas de Martí
 • Ignasi Servià Goixart

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Impulsar la imatge dels enginyers agrònoms en les noves tecnologies de l’enginyeria rural.
 • Crear un grup d’experts que pugui assessorar a altres companys que s’inicien en els SIG o a aquells que necessiten assessorament en l’exercici de la seva feina.
 • Actualitzar els coneixements dels SIG i compartir experiències.

Funcions:

 • Difondre a través del Col·legi les novetats, publicacions, cursos de formació i conferències que són d’interès.
 • Donar a conèixer els diferents programaris, eines d’anàlisi, dades obertes i altres.
 • Si s’escau, representar al Col·legi d’Enginyers Agrònoms en conferències.

Membres:

 • Gustau Carrillo Mahiques
 • Sergi Gàmiz Ribelles
 • Josep Maria Sánchez López
 • Ignasi Servià Goixart

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius i iniciatives:

 • Donar a conèixer el BIM entre els diferents Col·legiats.
 • Promocionar el seu ús.
 • Proposta Formativa per als interessats.
 • Posada en comú d’experiències entre els diferents usuaris.
 • Tenir una base documental genèrica i de recomanacions, per a que els col·legiats la tinguin present a l’hora de fer ús de la tecnologia..
 • Donar informació sobre protocols, i de les diferents iniciatives governamentals que sorgeixin.
 • Donar informació transversal, clara i precisa sobre diferents aplicacions disponibles; quin avast i utilitat tenen, i en el nostre camp tant específic com ens poden ajudar.
 • Arribar a possibles acords amb empreses de Software.
 • Fer acords formatius en temes més específics, segons les necessitats que vagin sorgint.

Membres:

 • Alfons Aguilar Cadanet
 • Oswald Garanto Solsona
 • Agustí Jardí Margalef
 • Alfredo Lara Cuadra
 • Xavier Luján Egea
 • Gabriel Pérez Luque
 • Ferran Plana Pubill

 

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Formar part activa en la digitalització del sector agroalimentari català
 • Promoure un espai de discussió i anàlisi de l’actualitat i el futur de l’agricultura.
 • Representar també, una font de coneixement i solucions per ajudar a l’adopció de l’agricultura digital a les PIME.

Funcions:

Espai de discussió i anàlisi de l’actualitat i el futur de l’agricultura per tal de formar part activa en la digitalització del sector agroalimentari català.

Membres:

 • Josep Adroher Carbó
 • Alfons Aguilar Cadanet
 • Víctor Falguera Pascual
 • Fran Garcia Ruiz
 • Joan Lordan Sanahuja
 • Josep Maria Egea Vila

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Promoure accions que afectin positivament al territori en els àmbits social, econòmic i mediambiental, centrant l’acció, inicialment, en dues línies de treball que són la igualtat de gènere i la gestió sostenible pel medi ambient,
 • Seguiment i suport al compliment dels compromisos del COEAC amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Funcions:

 • Integrada per companyes i companys que volen implicar-se en qüestions dels àmbits que atanyen a la Responsabilitat Social
 • La Responsabilitat Social és un terme que s’utilitza per referir-se al compromís dels membres d’una societat, ja sigui com individus o com a col·lectiu, per dur a terme accions que afectin positivament al territori en els àmbits social, econòmic i mediambiental.

Membres:

 • Astrid Ballesta Remy
 • Núria Cañameras Riba
 • Anna Gras Moreu
 • Miquel Marín Estella
 • Arturo Sánchez García
 • Conxita Villar Mir

Actuacions i documentació de la Comissió

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Canalitzar a la Junta de Govern les inquietuds, propostes, opinions i suggeriments dels col.legiats d’aquesta demarcació territorial.
 • Mantenir i reforçar els vincles d’amistat i companyonia dels E. A. de cada demarcació.

Funcions:

 • Establir un nexe de comunicació àgil i eficient entre els col·legiats de Tarragona i la Junta de Govern del Col·legi.
 • Dissenyar i desenvolupar activitats formatives (cursos, seminaris…) obertes a tots els Col·legiats de Catalunya.
 • Organitzar visites dels col·legiats a les entitats i indústries més representatives de l’activitat agrària i agroindustrial de la demarcació.
 • Donar a conèixer temes d’actualitat de les nostres comarques que ens puguin afectar com a enginyers o com a residents de la demarcació.
 • Promoure el contacte entre els col.legiats de la Demarcació, l’intercanvi d’experiències i la suma d’esforços en interès dels enginyers agrònoms.
 • Fomentar i promoure actes per donar a conèixer l’exercici de la nostra professió i el col·lectiu d’enginyers agrònoms.

Membres:

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA

 • Vicenç Ferré Puig
 • Carles Pablo Ferré Torres
 • Anna Lluís Gavaldà
 • Joan-Ramon Gispert Folch
 • Eulàlia Moreno Garcia
 • Francesc Primé Vidiella
 • Josep Maria Rofes Sans
 • Olivia Sacristan Pardo
 • Albert Torredemer Tomàs
 • Íñigo Vargas Pando
 • Joan Viñas Clemente

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LLEIDA

 • Helena Camats Terré
 • Gemma Echeverria Cortada
 • Paquita Escoi Martínez
 • Víctor Falguera Pascual
 • Sergi Fo Pifarré
 • Cristina Gallinad Ferrer
 • Ignasi Iglesias Castellarnau
 • Xavier Luján Egea
 • Antoni Teixidó Quintana
 • Anna Torres Ciutat
 • Òscar Trindade Roca
 • Domènec Vila Navarra

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE GIRONA

 • Pere Alvarado Crosas
 • Lluís Maria Bonet Sarís
 • Josep Maria Dilmé Ferrer
 • Frederic Gómez Pardo
 • Imma Malet Prat
 • Vicenç Riera Illa
 • Josep Maria Vallès Casanova

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Desenvolupar activitats que poden ésser interessants pels integrants de la comissió i també, per a la resta del col·lectiu.
 • Promoure el prestigi de la professió i el contacte entre els complanys i companyes.

Funcions:

 • Integrada per companyes i companys séniors, tan jubilats com en actiu.
 • Un espai d’intercanvi en el que, entre altres coses, es fan sessions de debat i anàlisi per a presentar propostes pel col·lectiu, així com, activitats amb les quals es mantingui el vincle entre els col·legiats/des.

Membres:

 • Mercè Raventós Santamaria
 • Joan Anglés Sedó
 • Joan Barniol Garriga
 • Joaquim Barriach Sugrañes
 • Lluis Maria Bonet Saris
 • Nuria Cañameras Riba
 • Antoni Colom Gorgues
 • Josep Ramón Cosialls Costa
 • Domènec Esteva Planell
 • Josep Maria Franquet Bernis
 • Joan Ramon Gispert Folch
 • Frederic Gómez Pardo
 • Joan Guim Balcells
 • Jaume Porta Casanellas
 • Vicenç Riera Illa
 • Joaquim de Ros Casademont
 • Antonio Ruera Alvareda
 • Gabriel Sanz Baeza
 • Enric Segarra T-Riverola
 • Marià Sorribas Rabeya
 • Joan Tasias Valls
 • Joan Tibau Font

Actuacions i documentació de la Comissió

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Millorar la promoció i la comunicació del Col·legi.

Funcions:

 • Crear estratègies de comunicació i promoció als mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a través de peces audiovisuals.

Membres:

 • Montserrat Corderroure Rosell
 • Victor Duró Batlle
 • Paqui Escoi Martinez
 • Agustí Jardí Margalef
 • Imma Malet Prat
 • Maria Jesus Ortiz Campos
 • Arturo Sanchez Garcia
 • Domènec Vila Navarra
 • Conxita Villar Mir

Objectius:

 • Afavorir el contacte entre els companys i companyes, i facilitar possibles col·laboracions i networking professional.
 • Formació: cursos i jornades.
 • Suport i acompanyament als nous col·legiats i col·legiades, en la introducció en el món de la valoració.

Funcions:

 • Promoure la qualitat dels treballs de valoracions i peritatges que són emesos pels nostres Col·legiats.
 • Procurar la designació o encàrrec als membres del nostre col·lectiu de totes aquelles taxacions, informes, dictàments i peritatges que tinguin relació amb els coneixements o l’activitat professional que li són pròpies o afins als Enginyers Agrònoms.
 • Organitzar activitats formatives i de perfeccionament professional relacionades amb aquest àmbit de l’enginyeria.
 • Assessorar o informar a la Junta de Govern, a la Junta General i a tots els Col·legiats de les qüestions d’interès relacionades amb l’àmbit de les valoracions i els peritatges.
 • Totes aquelles altres funcions que redundin en benefici dels interessos professionals dels Col·legiats que es dediquen habitualment o esporàdicament a l’àmbit de les valoracions i els peritatges.

Membres:

 • Joan Anglés Sedó
 • Txell Arandes Vilagrasa
 • Bernat Blasi Cerdà
 • Xavier Fonollosa Auladell
 • Sergi Lacasa Martínez
 • Núria Moreno Anell
 • Pau Oromí Marti
 • Francesc Primé Vidiella

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,