Inici » Contacte

Contacte

Dades de contacte

Seu Central
Passeig de Gràcia 55, 6è 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 215 26 00 / 93 215 26 04
agronoms@agronoms.cat

Formulari
En compliment de l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa. Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades. En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit. Li informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a PASSEIG DE GRÀCIA 55-57,08007 BARCELONA, BARCELONA, o al correu electrònic AGRONOMS@AGRONOMS.CAT.


Horari oficina

Dilluns – dijous:
9.00 – 14.00 h.
16.00 – 19.00 h.

Divendres:
9.00 h. a 14.00 h.

HORARI D’ESTIU

1 juny – 15 setembre:
· Dilluns – dijous:
8.00 – 15.00 h.
· Divendres:
9.00 – 14.00 h.

Delegació Lleida

Delegació de Lleida
Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida
Tel. 973 24 43 32
agronomslleida@agronoms.cat

HORARI OFICINA

Dilluns – divendres:
9.00 – 13.00 h.