Inici » COL·LEGIA’T

COL·LEGIA’T

PER QUÈ ÉS AVANTATJÓS COL·LEGIAR-SE

 • És avantatjós col·legiar-se perquè el col·legi és la casa comuna de les enginyeres i els enginyers agrònoms, tant si us dediqueu a la professió lliure com si treballeu a l’empresa privada o a l’administració.
 • A través del col·legi podreu contactar amb companys i companyes que es troben en feines o situacions similars a les vostres, i amb qui podreu compartir experiències i desenvolupar solucions conjuntament. O bé contactareu amb persones que treballen en àmbits de la professió ben diferents al vostre, i a qui podreu demanar i oferir consell o col·laboració professional. La xarxa de relacions que podem establir les enginyeres i els enginyers col·legiats amb els nostres companys i companyes és senss dubte el major actiu del col·legi.
 • Si treballeu per compte d’altri (administració o empresa privada), el col·legi podrà ser el vehicle per conduir les inquietuds del vostre col·lectiu.
 • I si treballeu en el món de la professió lliure, trobareu a Agrònoms el millor servei de visats de l’àmbit agroalimentari, l’enginyeria de sistemes biològics i els camps afins.
 • Finalment, si estàs buscant feina, la millor borsa de treball la trobaràs al Col·legi d’Enginyers Agrònoms. On, si no, buscaríeu un agrònom o una agrònoma per contractar-lo?

PERÒ HI HA MOLTS ALTRES AVANTATGES…

 • Convenis exclusius amb diverses entitats (financeres, comercials, asseguradores… etc.)
 • Podreu mantenir fàcilment el contacte amb els companys i companyes de la vostra promoció.
 • Podreu demanar assessorament legal, laboral, fiscal… etc.
 • Podreu accedir a bases de dades d’interès per a la professió.

COL·LEGIACIÓ

Pot col·legiar-se tot aquell/a que estigui en possessió del títol d’enginyer/a agrònom/a i tingui la seva residència fixada a Catalunya, i no es trobi sotmès/a a causes de suspensió o d’inhabilitació.

Per els enginyer agrònoms que procedeixin a altres Col·legis d’Enginyers Agrònoms, serà necessària sol·licitud l’alta en aquest col·legi i conformitat del col·legi de procedència a traves del Consell General.

Per enginyers agrònoms que han obtingut la convalidació del títol, aportaran la disposició Ministerial atorgant la convalidació.

QUÈ HE DE FER PER COL·LEGIAR-ME?

1. Documentació necessària

(*) Original signada i escanejada per adjuntar-la al formulari online.

Fotocòpia del DNI

Fotografia (tamany DNI mida 18×23 mm)

Fotocòpia del títol (o del resguard)

Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social

(*) Sol·licitud Alta Consell General
(*) Sol·licitud alta Associació Enginyers Agrònoms Catalunya
(*) Sol·licitud alta Col·legi Of. Enginyers Agrònoms Catalunya

2. OMPLIR I ENVIAR EL SEGÜENT FORMULARI ONLINE

3. Enviar per correu postal les 3 sol·licituds

Sol.licitud alta Consejo General Ingenieros Agrónomos / Sol·licitud alta Associació Enginyers Agrònoms Catalunya / Sol·licitud alta Col·legi Of. Enginyers Agrònoms Catalunya a l’adreça Passeig de Gràcia 55 – 6è 6a / 08007 Barcelona

4. OPCIONAL:

SOL·LICITAR UNA ENTREVISTA AMB LA SECRETÀRIA TÈCNICA DEL COL·LEGI A TRAVÉS DE agronoms@agronoms.cat

CONDICIONS PER ALS NOUS COL·LEGIATS

 • Any natural d’obtenció del títol: Quota anual col·legial de 30 Euros.
 • Any natural següent a l’obtenció del títol: 50% de la quota col·legial
 • Quota col·legial per l’any 2020: 165 euros.
 • El Consell General aplica una quota de 40€ a les persones que fa més de 3 anys que han obtingut el títol d’Enginyer Agrònom i volen col·legiar-se (un únic pagament que es farà efectiu en el moment de l’alta de col·legiació, el col·legi farà d’intermediari).

Nota: Durant l’any 2020 el Consell ha acordat que aquesta quota queda exempta de pagament tant pels nous col·legiats com per aquells que demanin el reingrés.