Inici » Esdeveniments » Formació » Jornada tècnica online: “Criteris de selecció de paviments continus en indústria agroalimentària”

Jornada tècnica online: “Criteris de selecció de paviments continus en indústria agroalimentària”

Inici 13/12/2023
 • Data: dimecres 13 de desembre de 2023
 • Horari: de 17:00h a 18:30h
 • Format: telemàtic (via conferència Zoom)

Jornada organitzada conjuntament entre MAPEI i el COEAC.

Jornada: Criteris de selecció de paviments continus en indústria agroalimentària

 • Ponent: Joan Lleal, responsable de promoció de la Prescripció Mapei Spain, S.A.U. Edificació Obra Civil i Indústria.

Introducció

Paviments continus en indústria agroalimentària

Els paviments i lloses de formigó estan sotmesos a agressions: químiques, mecàniques i físiques, a banda de les derivades per processos de corrosió de les armadures. Fruit d’aquestes agressions es poden produir: fissures, trencaments i pèrdues de massa. Un paviment de formigó en mal estat en una indústria és causant de multitud de problemes que poden comprometre’n el funcionament eficient: manca de seguretat: risc de caigudes, contaminació per abocaments químics, acumulació de brutícia i manca d’higiene, etc..

En el cas d’indústria agroalimentària, també cal que els paviments compleixin uns requeriments mínims molt exigents quant a neteja i desinfecció.

A l’hora de decidir el tipus de paviment més adequat per a un projecte industrial ens trobem amb diferents tipus de solucions i productes que fan que l’elecció sigui complexa: pintures, multicapes, autoanivellants, morters, resines epoxi base aigua, resines epoxi 100% sòlids , de poliuretà, de poliuretà-ciment, etc. .

En aquesta jornada tècnica analitzarem els criteris bàsics que ens ajudaran a definir de manera correcta el tipus de paviment continu més adequat per a un projecte en indústria agroalimentària.

Paviments continus a la indústria agroalimentària

1.Introducció i conceptes bàsics

2.Criteri per a la selecció d’un paviment continu a la indústria agroalimentària

3.Tipus de paviments continus:

 • Pintures
 • Multicapes
 • Autonivellants
 • Morters

4.Tipus de paviments continus per naturalesa de producte

 • Cimentosos
 • Polimèrics
   • Epoxi base aigua
   • Epoxi
   • Poliuretà
   • Poliuretà-ciment

Inscripcions

Per inscriure’t a la jornada, emplena el formulari que trobaràs a continuació.

Les persones inscrites, unes hores abans de la jornada, rebran un correu electrònic amb l’enllaç per a poder connectar-se.

Reserves

Tipus d'entradas Places
Inscripció jornada online

POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa. Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades. En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit. Li informem de la possibilitat que té d\'exercir els drets d\'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a PASSEIG DE GRÀCIA 55-57,08007 BARCELONA, BARCELONA, o al correu electrònic AGRONOMS@AGRONOMS.CAT.


Share This Post

Torna a Formació