Inici » Àgora » Red Rural Nacional recopila els projectes d’innovació rural que s’estan realitzant a Espanya

Red Rural Nacional recopila els projectes d’innovació rural que s’estan realitzant a Espanya

Red Rural Nacional recopila els projectes d’innovació rural que s’estan realitzant a Espanya

 

La Red Rural Nacional (RRN) ha publicat 6 dossiers – dins d’una sèrie de 14 volums- en què es recopilen els treballs de recerca duts a terme pels diferents grups operatius i Projectes d’Innovació en matèria de desenvolupament rural a nivell nacional i europeu.

Fins a un total de 14 volums recullen les investigacions que porten a terme els grups operatius i Projectes d’Innovació en nom de el desenvolupament rural.

La innovació – recollida en la mesura 16.1 i 16.2 del Pla Nacional de Desenvolupament Rural – és un pilar fonamental en la sostenibilitat del medi rural.

La RRN organitza periòdicament intercanvis d’experiències en innovació on els diferents equips exposen els seus avanços i resultats.

Els Grups Operatius són agrupacions d’actors de diferents perfils – com ara agricultors, ramaders, silvicultors, indústries agroalimentàries o forestals, centres públics o privats d’R + D + I o de formació i assessorament, centres tecnològics o institucions sense ànim de lucre – que es s’associen entre si per aconseguir una solució innovadora que resolgui un problema o bé potenciar una oportunitat. En ells, el sistema de treball sempre és conjunt i multisectorial.

L’objectiu dels 14 dossiers és donar a conèixer les iniciatives innovadores i facilitar l’intercanvi de coneixements des de l’àmbit de la recerca al de l’aplicació pràctica. Més en un mitjà, com el rural, que tradicionalment i fins avui ha tingut més difícil l’accés a la ciència.

Dossiers

6 dossiers publicats per la RRN, del total de 14 publicacions previstes, versen sobre les següents temàtiques:

1. Regadius; La RRN va organitzar el 13 de febrer de 2020 un intercanvi entre projectes d’innovació sobre aquesta temàtica a què van assistir més de 60 persones. S’hi va analitzar la importància del regadiu en el sector agrícola, atès que la superfície de regadius a Espanya és de el 29% del total comunitari.

2. Agricultura ecològica; L’intercanvi entre projectes d’innovació sobre aquesta temàtica va ser el 25 de febrer de 2020, i a la mateixa van assistir 70 persones. S’hi va estudiar la importància de l’agricultura ecològica en el territori nacional, atès que Espanya se situa al capdavant de la Unió Europea en agricultura ecològica.

3. Sanitat animal; Aquesta jornada va tenir lloc el 12 de maig de 2020 de forma virtual entre 90 agents implicats. En la mateixa es van examinar les normatives sobre les resistències a productes antimicrobians i l’aplicació de tècniques de bioseguretat, concretament en ramaderia extensiva, on es constata l’ús de pastures comunals, que dificulta l’avanç cap a una ramaderia més sostenible.

4. Sanitat vegetal; Els equips especialitzats es van reunir el 3 de juny de 2020 en una trobada virtual entre 60 persones. Es va analitzar el desenvolupament de la legislació fitosanitària nacional i la transposició de la legislació europea. A més, es va destacar el treball en l’elaboració de les Guies de Gestió Integrada de Plagues, que serveixen d’orientació als agricultors en el maneig dels cultius.

5. Millora en Indústries Agroalimentàries; Uns 90 investigadors en aquesta matèria van acudir a la crida virtual de la RRN el 16 de juny de 2020. En la mateixa, es va assenyalar que la indústria agroalimentària es troba desenvolupant noves tècniques de conservació dels aliments, la qual cosa permet una major seguretat alimentària des del punt de vista de la innocuïtat dels aliments. Això facilita l’obertura del sector a nous mercats, mantenint les característiques organolèptiques dels aliments, i redundant en un augment de la competitivitat de la indústria agroalimentària d’Espanya.

6. Fertilització; Aquesta temàtica va ser coberta el 8 de juliol de 2020 virtualment per 60 especialistes en la matèria. En aquesta jornada es va subratllar l’avanç en noves tècniques per aconseguir fertilitzants més sostenibles, que a més permeten la reutilització de residus biològics, la qual cosa és una aposta per l’economia circular.

Noves publicacions

Enllaços a les noves publicacions:

Share This Post