Inici » Àgora » El Congrés aprova la reforma de la Llei de Cadena Alimentària i la remet al Senat

El Congrés aprova la reforma de la Llei de Cadena Alimentària i la remet al Senat

El Congrés aprova la reforma de la Llei de Cadena Alimentària i la remet al Senat

El Congrés aprova la reforma de la Llei de Cadena Alimentària i la remet al Senat

La Comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació de Congrés dels Diputats va aprovar el dia 29 de setembre, el Projecte de Llei per la qual es modifica la Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, que serà remès al Senat on continuarà la seva tramitació parlamentària.

Els membres de la comissió han donat llum verda a el dictamen per 19 vots favorables, 1 en contra i 14 abstencions.

Aquest projecte de llei transposa la Directiva Europea relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de subministrament agrícola i alimentari i amplia d’acord amb el seu article 9, que permet als Estats membres “mantenir o introduir normes més estrictes “. Per aquesta raó, en lloc d’aprovar una nova norma, es modifica la Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, de l’any 2013.

Les modificacions introduïdes, que pretenen “lluitar contra la pèrdua de valor en la cadena”, afecten el seu àmbit d’aplicació, que s’amplia a les PIMES; a les relacions entre majoristes; i a les relacions entre un proveïdor i un comprador quan tots dos estiguin a Espanya o quan un es trobi a Espanya i un altre en un Estat membre, quan no sigui aplicable la legislació de l’altre Estat membre.

De la mateixa manera, s’amplien les pràctiques que es consideren abusives i les seves sancions, com l’exigència de pagaments no relacionats amb la venda dels productes, la modificació unilateral dels termes d’un contracte, la divulgació de secrets empresarials o la cancel·lació d’una comanda de productes peribles dins dels 30 dies previs a l’hora assenyalat, entre d’altres. També es regulen els contractes alimentaris, que han de figurar signats per les dues parts i formalitzar abans de l’inici de les prestacions.

Així mateix, es modifica la definició de “cadena alimentària”, per incloure els productes agrícoles, que se sumen als alimentaris. També s’afegeixen les definicions de proveïdor, productes agrícoles i alimentaris peribles, comprador, autoritat pública, secrets empresarials, i entitats associatives.

El text també reconeix a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, OA, com a interlocutor amb les institucions europees i transfrontereres i encarregada d’establir el règim de control necessari per al compliment d’aquesta llei. Per la seva banda, les comunitats autònomes han de designar les seves pròpies autoritats en l’àmbit de les seves competències.

Font

Share This Post