Inici » Àgora » Pal·liar la manca d’enginyers agrònoms, tecnificació, innovació, digitalització i sostenibilitat, eixos de l’estratègia de Consell per als propers anys

Pal·liar la manca d’enginyers agrònoms, tecnificació, innovació, digitalització i sostenibilitat, eixos de l’estratègia de Consell per als propers anys

Pal·liar la manca d’enginyers agrònoms, tecnificació, innovació, digitalització i sostenibilitat, eixos de l’estratègia de Consell per als propers anys

Cada dos anys, els responsables dels 12 Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms d’Espanya celebren una junta general de Representants. L’objectiu, analitzar el paper de la professió i marcar els camins per on ha de desenvolupar la mateixa a curt i mig termini.

Més de 100 representants col·legials s’han reunit a Cadis el divendres, 15 d’octubre, per traçar aquesta estratègia, marcada per una circumstància recurrent a nivell nacional: la manca d’enginyers agrònoms per satisfer una creixent demanda per part de les empreses.

Aquesta manca de professionals és un símptoma del desenvolupament de l’enginyeria agronòmica i del seu creixent paper en el manteniment de l’estructura econòmica i social a escala planetària. Prova d’això és la gran quantitat d’assumptes que té previst abordar aquesta junta: el futur de la formació acadèmica i de la professió; el Pacte Nacional del Aigua; els aspectes professionals de la sanitat vegetal, en els tràmits ambientals, i en producció i benestar animal; la relació de les escoles amb les universitats; el màster integrat; el Centre de Competències per a la formació digital agroalimentària; les novetats de la nova PAC 2023-2027; la plataforma de col·laboració professional Pro-Konecta; o el potencial agrari a la conca de la Mar Menor.

A més de posar en relleu l’amplitud de camps en els quals tenim presència, aquest llistat d’assumptes no fan sinó subratllar el prometedor futur que s’obre per als que decideixin cursar el Màster que habilita per a exercir com a enginyer agrònom. Un futur on la innovació, la tecnificació dels processos i la digitalització són claus.

Però … què està passant amb els nostres professionals?

En els últims anys, i especialment arran de la pandèmia, hi ha hagut un canvi en el comportament de la demanda, que es tradueix en un major consum a les llars, un increment de les exportacions i una pujada del cost de les matèries primeres. Això ha tingut com a conseqüències més inversió, més exigència i més sofisticació i complexitat en la producció. Les cadenes de subministrament, cada vegada més internacionals, són molt exigents en requeriments tècnics i de qualitat en els centres productius.

L’expansió del sector agroalimentari, els alts estàndards de qualitat demandats i una tendència global cap a la seguretat alimentària és una cosa que ha arribat per quedar-se. Els enginyers agrònoms satisfem totes aquestes demandes específiques, però a més posem a l’abast de la població una alimentació d’alta qualitat organolèptica i nutricional produïda de manera sostenible.

Les TIC aplicades a la producció, la digitalització de la indústria alimentària, la gestió avançada d’aigües i residus són altres sectors en alça que seguiran demanant enginyers agrònoms.

Fonamentals en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible

La lluita per frenar el canvi climàtic i mitigar-ne els efectes ens reserva un paper molt important a jugar en el present i per descomptat, en el futur. Estem molt vinculats als projectes relacionats amb el medi ambient, les energies renovables com el metà o l’hidrogen verd i el canvi climàtic. Probablement tinguem la visió més completa al respecte d’aquesta qüestió dins el món de l’enginyeria. Tenim la component tècnica i dels processos, però també de la producció amb el medi ambient i amb els aspectes biològics, que és el que es necessita per donar una solució correcta a la major part de problemes que tenim en l’actualitat.

Les energies renovables i l’enginyeria ambiental estan movent el mercat i seran clau en la transformació econòmica que ve. La Unió Europea està demandant uns estàndards alts d’aspectes mediambientals en tots els projectes que s’aniran duent a terme per mitjà dels fons europeus de resiliència.

No oblidem el medi natural

La nostra professió combina dues disciplines molt interessants. Una, que és l’enginyeria, que permet donar solucions tecnològiques a problemes complexos i l’altra és la biologia, que ens dona una visió de com funciona el medi natural. Aquesta combinació és molt important, perquè és la que realment pot donar solucions als reptes que presenten els sistemes de producció d’aliments.

Les eines digitals, l’agricultura de precisió o la modelització predictiva estan augmentant la competitivitat de les empreses. I som els enginyers agrònoms que analitzem el sector i l’entorn digital que l’envolta, vam participar d’aquestes tendències i ajudem a que s’implantin i s’utilitzin amb èxit.

El paper de Consell

Com hem posat de relleu, l’enginyeria agronòmica és una professió que permet desenvolupar-se en sectors molt diferents, i molts d’ells estan canviant la forma de produir i de tenir cura del medi ambient ja en aquest moment.

Des del Consell General de Col·legis d’Enginyers Agrònoms som conscients de la creixent importància de la nostra professió. Per això, centrarem els nostres esforços dels propers anys en fomentar l’elecció del Màster que habilita per a exercir com a Enginyer Agrònom; en continuar el nostre treball amb les empreses per configurar perfils professionals que compleixin les seves expectatives; en mantenir la nostra interlocució amb les administracions per aportar els nostres coneixements tècnics a el desenvolupament socioeconòmic; en seguir liderant els processos d’innovació, tecnificació i digitalització; en ajudar a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible; i per descomptat, en seguir oferint aliments en quantitat suficient i amb totes les garanties a una població creixent.

Són molts reptes, i molt complexos: però sens dubte, apassionants.

Ressó als mitjans

Share This Post