Inici » Àgora » Els Enginyers Agrònoms ens reunim amb la consellera del DARP, Teresa Jordà

Els Enginyers Agrònoms ens reunim amb la consellera del DARP, Teresa Jordà

Els Enginyers Agrònoms ens reunim amb la consellera del DARP, Teresa Jordà

Mantenim el contacte amb l’actual consellera Teresa Jordà per a fer intercanvi d’impressions sobre questions relacionades amb la nostra professió

El dilluns, 8 de març la degana del Col·legi d’Enginyers Agrònoms, Conxita Villar, el vicedegà, Josep Maria Dilmé i la secretaria tècnica, Maria Jesus Ortiz, es van reunir telemàticament amb la Hble. consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, el secretari general, David Mascort, el cap de gabinet, Jordi Aranda i el director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson per a presentar-se, com a nova degana, i fer un intercanvi d’impressions sobre el sector i el nostre col·lectiu.

En la reunió es va destacar la importància dels ajuts a les industries agroalimentàries i la modernització dels regadius com a factors claus per al desenvolupament del sector.

Pel que fa a les industries agroalimentàries es va parlar sobre la marxa dels expedients de les darreres convocatòries, així com, de la nova convocatòria d’ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agrícoles i ramaders, i mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments, informant-nos que està prevista pel 2021 amb quasi 28 milions d’euros aprovats.

Pots consultar la nota de premsa: El Govern destina 27,9 milions en ajuts per millorar la transformació i comercialització de productes agrícoles i ramaders

En quan als regadius, es va fer un repàs de la situació i previsions en el canal Xerta-Sénia, amb previsió de començar a regar el 2023, el Segarra Garrigues i el tema del bombament solar i finalment, el Canal d’Urgell i la necessitat de modernització per millorar la gestió de l’aigua.

A més, es va aprofitar, entre d’altres, per parlar sobre la importància del paper dels enginyers i enginyeres agrònomes dins l’administració per a impulsar estratègies de desenvolupament sostenible i de transformació al sector, així com tots els tràmits relacionats, la promoció de l’enginyer agrònom per a crear vocacions en els més joves, i dels fons europeus del Next Generation EU.

En conclusió, la reunió va resultar molt positiva per ambdues parts i el Col·legi es va posar a disposició per a col·laborar en qualsevol qüestió que afavoreixi al sector agroalimentari, al món rural i en conseqüència al col·lectiu d’enginyers agrònoms de Catalunya.

Share This Post