Inici » ÀGORA » Enllaços interessants

Enllaços interessants

Entre tots descobrim a la Xarxa espais interessants, relacionats amb l’activitat dels enginyers i enginyeres agrònoms.

En aquesta secció trobaràs algunes d’aquestes adreces classificades per categories. Et recomanem que comencis la cerca triant una de les categories.

Busca

Instal.lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial

Registre i tramitació a les Entitats d’Inspecció i Control: ECA, ICICT o Organisme de Control OC.

Impresos

Comunicació d’obertura de centre de treball

S’entén per centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir, que crea, procura o fabrica un objecte o que presta un servei que té una organització específica, tant de béns com de persones. En general, és centre de treball cada lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina. Així, també es considera centre de treball l’indret on es fa un muntatge o una construcció.

Més informació i tramitació

Prevenció i control d’activitats

En els darrers anys, les administracions públiques han fet un esforç per simplificar la normativa ambiental i els procediments administratius sense renunciar, per això, a un nivell alt de protecció ambiental.

Més informació

Prevenció d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Informació general sobre Prevenció d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis actualització de la web del Servei de Prevenció. Normativa aplicable, Instruccions guies i recomanacions, consultes de prevenció d’incendis, etc.

Informació

Publicacions sobre Seguretat i salut laboral

En el web del  Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  podeu trobar publicacions com: Guies, manuals, estudis, protocols, etc…

Publicacions sobre Seguretat i salut laboral 

Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC)

En aquest apartat hi trobareu informació sobre el Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) que, a banda de ser un registre administratiu de caràcter públic, és una base de dades que conté ortoimatges aèries i dades geogràfiques i d’usos de cada parcel·la de terreny susceptible de beneficiar-se d’ajudes comunitàries.

El visor del SIGPAC és semblant al que ofereix el ministeri, però el contingut es gestiona directament des del DAR. Els seus avantatges respecte al del ministeri són:

• Es carrega en pantalla molt més ràpid.
• També és més ràpid de consultar (donat que la superfície a mostrar és redueix a nivell de Catalunya).
• Actualment ja hi ha actualitzada la informació per a la campanya DUN 2011 de la capa vectorial (el que es la pròpia informació SIGPAC).
• Properament es posaran les Ortofotos 2009 de 25 cm del ICC. El visor del ministeri mantindrà les Ortofotos del 2008 a 50 cm durant tot el 2011.
• I, és clar, està en català.

SIGPAC

Geoinformació: Catàleg de materials de base

A la web de la Direcció General de Medi Natural, s’ha inclòs nova informació relacionada amb els materials de base per a la reproducció de material forestal.
http://sima.gencat.cat/Visors/BoscosLlavorers/Inici.html

FUNDACIÓ DEL MÓN RURAL. Informe avançat de la indústria agroalimentària de Catalunya 2009

El 1r. Informe Avançat de la Indústria Agroalimentària de Catalunya 2009, impulsat i coordinat per la Fundació del Món Rural i elaborat per l’empresa Horwath Management Accelera, pretén oferir una eina que proporcioni informació sobre l’estat i evolució de la indústria agroalimentària catalana d’una manera immediata i actual, de manera que pugui complementar el propi estudi que elabora el DAR, “La indústria, el consum i la distribució agroalimentaris a Catalunya.

Informe avançat de la indústria agroalimentària de Catalunya 2009.

Contingut projectes. Documentació Llei 3/2010. Prevenció d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Actualització de la web del Servei de Prevenció pel que fa al contingut mínim necessari dels projectes de prevenció d’incendis i altres formularis necessaris per la presentació de la documentació d’incendis pel que fa a les activitats de l’annex de la Llei 3/2010.

Prevenció d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Contingut projectes

PUBLICACIONS AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Podeu consultar totes les publicacions de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària en el catàleg publicacions del seu web.

Actualment els documents publicats poden agrupar-se en quatre línies d’interès:

-La recerca científica

-Les guies de bones pràctiques d’higiene destinades als operadors de la cadena alimentària.

-La informació sobre les actuacions de l’Administració

i -La de divulgació al públic en general

CATÀLEG PUBLICACIONS ACSA

DAR . Novetats documentals

Aquest butlletí té una periodicitat quinzenal i recull una selecció dels darrers documents estratègics dels principals portals d’Internet que estan lligats amb el món agrari i rural, de dins i de fora de les nostres fronteres.

BUTLLETINS  DAR

Cambra de Comerç de Barcelona – Medi ambient i energia

Es presenten les accions que desenvolupa la Cambra en relació al medi ambient i l’energia.

En concret, ofereix serveis en relació a àmbits com el seguiment normatiu, l’anàlisi del sector econòmic i l’estudi d’assumptes singulars, així com altres qüestions d’interès per a l’empresa mitjançant la realització de diferents accions de difusió, la generació d’informació al respecte i la proposta de mesures correctores i accions en defensa dels interessos de les empreses davant els poders públics.

INFORMACIÓ CAMBRA COMERÇ BCN