Inici » Enllaços interessants » Convalidació de la titulació al nivell meces 3 (màster)

Convalidació de la titulació al nivell meces 3 (màster)

El 25 de setembre de 2015 es va aprovar al Consell de Ministres la correspondència amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior del títol d’Enginyer Agrònom i el dia 17 d’octubre va sortir publicat al BOE la Resolució sobre la correspondència del títol d’Enginyer Agrònom al nivell MECES 3 i EQF 7. El nivell 3 de MECES es correspon amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions.

L’adaptació de l’educació superior al nou marc de l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES) a Espanya es va fer creant un marc de qualificació propi (MECES) que distribuïa l’estructura acadèmica en quatre nivells: Tècnic Superior (nivell 1), Graduat (nivell 2), Màster (nivell 3) i Doctor (nivell 4), en front del sistema europeu (EQF) que fixava vuit nivells.

Fins llavors, els enginyers agrònoms pre Bolonya no estaven reconeguts com a Màsters. Conscients d’aquests desavantatge els col·lectius professionals, entre ells el COEAC, vam endegar les oportunes actuacions per aconseguir una correspondència de les titulacions d’enginyeria pre Bolonya a nivell de Màster. Es va intentar una equiparació automàtica com ja havien efectuat altres països europeus però el Ministeri va optar per un sistema de correspondència amb un procediment més llarg i burocràtic (Reial Decret 967/2014) i va modificar l’any 2015 el Reial Decret 1027/2011 per fixar la correspondència dels nivells MECES i EQF.

Amb la publicació al BOE del dia 17 d’octubre de 2015, de l’acord del Consell de Ministres del dia 25 de setembre, finalment s’equiparà el títol d’Enginyer Agrònom al nivell 3 MECES i amb conseqüència serà igual al nivell 7 de l’EQF.

Gràcies a aquesta modificació, els professionals enginyers agrònoms tenen, en allò que fa referència al nivell acadèmic, les mateixes opcions que els titulats d’altres països europeus.

Des del Col·legi vetllem per l’exercici de la nostra professió i manifestem la nostra satisfacció per aquesta correspondència de la titulació de l’Enginyeria Agronòmica a Màster.

Documents relacionats