Col·legia't

Col·legiació

Pot col·legiar-se tot aquell/a que estigui en possessió del títol d’enginyer/a agrònom/a i tingui la seva residència fixada a Catalunya, i no es trobi sotmès/a a causes de suspensió o d’inhabilitació.

Per els enginyer agrònoms que procedeixin a altres Col·legis d’Enginyers Agrònoms, serà necessària sol·licitud l’alta en aquest col·legi i conformitat del col·legi de procedència a traves del Consell General.

Per enginyers agrònoms que han obtingut la convalidació del títol, aportaran la disposició Ministerial atorgant la convalidació.

QUE HE DE FER PER A COL·LEGIAR-ME?

1) Omplir:

   FITXA D'INSCRIPCIÓ (cal adjuntar la documentació necessària signada i escanejada)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
* Cal signar la documentació original en el moment de l'entrevista.

2) Sol·licitar una entrevista amb la Secretaria Tècnica del Col·legi a la seu de Barcelona (opcional).

Sol·licita l'entrevista através de: agronoms at agronoms.cat text agronoms[@agronoms.cat]

CONDICIONS PER ALS NOUS COL·LEGIATS

  • Any natural d’obtenció del títol: Quota anual col·legial de 30 Euros.
  • Any natural següent a l’obtenció del títol: 50% de la quota col·legial
  • Quota col·legial per l'any 2017: 165 euros.
  • El Consell General aplica una quota de 40€ a les persones que fa més de 3 anys que han obtingut el títol d'Enginyer Agrònom i volen col·legiar-se (un únic pagament que es farà efectiu en el moment de l'alta de col·legiació, el col·legi farà d'intermediari). 

Nota: Durant l'any 2017 el Consell ha acordat que aquesta quota queda exempta de pagament tant pels nous col·legiats com per aquells que demanin el reingrés. 


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32