Inici » SERVEIS » El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya és Punt d’Informació Cadastral

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya és Punt d’Informació Cadastral

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya és Punt d’Informació Cadastral

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya ha signat un conveni de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre en matèria de Gestió Cadastral, segons el qual, entre d’altres, es preveu el desenvolupament de les actuacions adreçades a l’establiment d’un Punt d’Informació Cadastral i a la prestació de serveis mitjançant aquest.

Punt d’informació cadastral

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya en virtut del Conveni signat amb la Direcció General de Cadastre, posa a disposició dels col·legiats la realització de consultes de caràcter protegit, obtenció de certificats i informació gràfica en format DXF.

Accès a dades no protegides

Des del PIC no s’atendran informació amb caràcter públic, obert a consulta de qualsevol ciutadà, com ara consultes descriptives i gràfiques de dades cadastrals en format PDF i per a cartografia en format XML.

Pots accedir a aquesta informació a https://www.sedecatastro.gob.es

Accès a dades protegides

Té consideració de caràcter protegit: el nom, el DNI i el domicili dels titulars, raó social, així com el valor cadastral de la parcel·la i, si escau, de les construccions.

Els titulars cadastrals podran consultar les dades sobre els béns immobles de la seva titularitat obrants a la BDNC, així com obtenir-ne un certificat.

En el supòsit que el servei se sol·liciti per persona autoritzada o representant del titular cadastral, juntament amb la sol·licitud d’accés haurà de presentar-se autorització expressa i especifica del titular cadastral, per a això, haurà de presentar-se a la Seu del Col·legi, l’imprès d’autorització emplenat i signat pel col·legiat i el titular, que et pots descarregar a continuació.

El document que el col·legi facilitarà a través del PIC seran certificacions cadastrals descriptives (titularitat i valor cadastral) i gràfiques en fitxer PDF.

Titulars, representants i autoritzats:

L’accés a la informació de caràcter protegit pot realitzar-se pel titular de l’immoble, per un representant del titular o per una persona autoritzada pel seu titular.

Cost del servei

  • Certificat literal: 4,24 € (Gratuït per a Col·legiats)
  • Certificat descriptiu i gràfic: 16,77 € (Gratuït per a Col·legiats)

Horari del PIC

L’horari del Col·legi per presentar els documents acreditatius i formularis de sol·licitud és de 10:00 a 14:00.

Més informació

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Correu electrònic: agronoms@agronoms.cat

Telf. 932 15 26 00