Inici » Ramon
Imatge del perfil de Ramon

Ramon Curià Boneu

CP 25003
Població Lleida
Comarca Segrià
Província Lleida

Àmbits de competència professional

 • Desenvolupament Rural
  • Desenvolupament Rural > Camins i altres infraestructures rurals.
  • Desenvolupament Rural > Concentració parcel·laria.
  • Desenvolupament Rural > Estudis sectorials
  • Desenvolupament Rural > Programes de desenvolupament local i comarcal
  • Desenvolupament Rural > Programes de desenvolupament rural
  • Desenvolupament Rural > Programes europeus (programes LEADER, FEDER, PDR, etc.).
 • Economia i Sociologia Agrària
  • Economia i Sociologia Agrària > Comercialització agrària
  • Economia i Sociologia Agrària > Economia agrària
  • Economia i Sociologia Agrària > Estudis sectorials
  • Economia i Sociologia Agrària > Gestió d'empreses agràries
  • Economia i Sociologia Agrària > Sociologia agrària
 • Geodèsia i Topografia
  • Geodèsia i Topografia > Agrimesura. Afitament i dimensió de finques.
  • Geodèsia i Topografia > Cadastre.
  • Geodèsia i Topografia > Cartografia.
  • Geodèsia i Topografia > Replanteig d’obres.
  • Geodèsia i Topografia > Teledetecció i fotointerpretació.
 • Medi Ambient
  • Medi Ambient > Abocadors.
  • Medi Ambient > Auditories ambientals.
  • Medi Ambient > Avaluació d'impactes ambiental (EIA).
  • Medi Ambient > Biomasa o generació d'energia a partir de residus agroalimentaris.
  • Medi Ambient > Control de l'erosió.
  • Medi Ambient > Descontaminació de sòls.
  • Medi Ambient > Llicencia d’activitats i prevenció d’incendis
  • Medi Ambient > Planta de reciclatge i valorització de residus
  • Medi Ambient > Plantes de compostatge
  • Medi Ambient > Restauració del medi.
 • Producció Vegetal
  • Producció Vegetal > Direcció i gestió d’explotacions agrícoles
  • Producció Vegetal > Fruticultura
  • Producció Vegetal > Olivicultura
  • Producció Vegetal > Planificació, alternatives i maneig de cultius.
 • Protecció de Cultius
  • Protecció de Cultius > Aplicacions de productes fitosanitaris
  • Protecció de Cultius > Comercialització i distribució de productes fitosanitaris i adobs
  • Protecció de Cultius > Consultor de protecció de cultius
  • Protecció de Cultius > Control biològic
  • Protecció de Cultius > Control integrat
  • Protecció de Cultius > Fisiopaties i carències
  • Protecció de Cultius > Gestió i planificació de la nutrició de plantes i plans d'adobat.
  • Protecció de Cultius > Malalties i Patologia Vegetal
  • Protecció de Cultius > Plagues i entomologia agrícola
  • Protecció de Cultius > Productes fitosanitaris: Assaig, avaluació i registre
 • Valoracions
  • Valoracions > Arbitratge i mediació en litigis.
  • Valoracions > Peritació en litigis amistosos.
  • Valoracions > Peritació en litigis judicials.
  • Valoracions > Taxació cadastral o amb finalitat fiscal.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa agronòmica.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa mediambiental.
  • Valoracions > Taxació de drets rústics.
  • Valoracions > Valoració comptable d'empreses agràries i agroindustrials.
  • Valoracions > Valoració d'arbrat, cultius, collites i bestiar.
  • Valoracions > Valoració de construccions i instal·lacions rurals.
  • Valoracions > Valoració de finques rústiques
  • Valoracions > Valoració de indústries agràries
Torna al cercador de pèrits