Imatge del perfil de PAU

PAU AYORA TORRES

CP 17003
Població Girona
Comarca Gironès
Província Girona

Àmbits de competència professional

 • Jardineria i Paisatgisme
  • Medi Ambient
   • Producció Vegetal
    • Protecció de Cultius
     • Sòls i Nutrició de Plantes
      • Valoracions
       • Valoracions > Arbitratge i mediació en litigis.
       • Valoracions > Inspecció alimentària.
       • Valoracions > Peritació en litigis amistosos.
       • Valoracions > Peritació en litigis judicials.
       • Valoracions > Taxació cadastral o amb finalitat fiscal.
       • Valoracions > Taxació d'afeccions per projectes d'expropiació o d'ordenació del territori.
       • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa agronòmica.
       • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa mediambiental.
       • Valoracions > Taxació de drets rústics.
       • Valoracions > Valoració comptable d'empreses agràries i agroindustrials.
       • Valoracions > Valoració d'arbrat, cultius, collites i bestiar.
       • Valoracions > Valoració de construccions i instal·lacions rurals.
       • Valoracions > Valoració de finques rústiques
       • Valoracions > Valoració de indústries agràries
      Torna al cercador de pèrits