Inici » Miquel A. Arrufat Avila
Imatge del perfil de Miquel A. Arrufat Avila

Miquel A. Arrufat Avila

CP 08640
Població Olesa de Montserrat
Comarca Baix Llobregat
Província Barcelona

Àmbits de competència professional

 • Geodèsia i Topografia
  • Geodèsia i Topografia > Agrimesura. Afitament i dimensió de finques.
  • Geodèsia i Topografia > Cadastre.
  • Geodèsia i Topografia > Cartografia.
  • Geodèsia i Topografia > Replanteig d’obres.
  • Geodèsia i Topografia > Teledetecció i fotointerpretació.
 • Medi Ambient
  • Medi Ambient > Avaluació d'impactes ambiental (EIA).
  • Medi Ambient > Control de l'erosió.
  • Medi Ambient > Control de la desertificació.
  • Medi Ambient > Llicencia d’activitats i prevenció d’incendis
 • Ordenació del Territori
  • Ordenació del Territori > Avaluació ambiental de plans i programes
  • Ordenació del Territori > Avaluació de riscos naturals
  • Ordenació del Territori > Estudis de base en sòl rural, en plans territorials parcials, planejament general i derivat
  • Ordenació del Territori > Estudis en el sòl rural per l'ordenació del territori
  • Ordenació del Territori > Planejament urbanístic derivat en el sòl rural
 • Sòls i Nutrició de Plantes
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Anàlisis de sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Avaluació de les propietats i qualitat del sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Avaluació de terres i planificació d'usos
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Avaluació i gestió de la fertilitat de sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Cartografia de sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Estudis edafològics
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Gestió i planificació de la nutrició de plantes i plans d'adobat.
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Plans de correcció i fertilització de sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Plans de gestió i valorització agrícola de residus orgànics i compost
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Plans de gestió i valorització de residus ramaders i agroaindustrials
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Programes de protecció de sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Prospecció i descripció de sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Tecnologia i maneig de sòls
 • Valoracions
  • Valoracions > Arbitratge i mediació en litigis.
  • Valoracions > Peritació en litigis amistosos.
  • Valoracions > Peritació en litigis judicials.
  • Valoracions > Taxació cadastral o amb finalitat fiscal.
  • Valoracions > Taxació d'afeccions per projectes d'expropiació o d'ordenació del territori.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa agronòmica.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa mediambiental.
  • Valoracions > Taxació de drets rústics.
  • Valoracions > Valoració d'arbrat, cultius, collites i bestiar.
  • Valoracions > Valoració de construccions i instal·lacions rurals.
  • Valoracions > Valoració de finques rústiques
Torna al cercador de pèrits