Inici » Marc
Imatge del perfil de Marc

Marc Prats Bernat

CP 25008
Població Lleida
Comarca Segrià
Província Lleida

Àmbits de competència professional

 • Construcció
  • Construcció > Coordinació de seguretat i salut
  • Construcció > Direcció d'obres
  • Construcció > Instal·lacions ramaderes
  • Construcció > Naus i magatzems
 • Desenvolupament Rural
  • Desenvolupament Rural > Estudis sectorials
  • Desenvolupament Rural > Programes de desenvolupament local i comarcal
  • Desenvolupament Rural > Programes de desenvolupament rural
  • Desenvolupament Rural > Programes europeus (programes LEADER, FEDER, PDR, etc.).
 • Economia i Sociologia Agrària
  • Economia i Sociologia Agrària > Estudis sectorials
  • Economia i Sociologia Agrària > Gestió d'empreses agràries
  • Economia i Sociologia Agrària > Sociologia agrària
 • Energia
  • Energia > Electrificació rural.
  • Energia > Energia elèctrica
  • Energia > Energia tèrmica.
  • Energia > Estalvi energètic.
 • Indústries Agroalimentàries
  • Indústries Agroalimentàries > Altres indústries agroalimentàries
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries càrnies
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries d'altres productes alimentaris
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries d'elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de begudes
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de greixos i olis (vegetals i animals)
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de la fusta i del suro
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de preparació i conservació de fruites i hortalisses
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de productes de molineria, midons i productes amilacis
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de productes per a l'alimentació animal
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries del tabac
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries làcties i derivats
 • Medi Ambient
  • Medi Ambient > Auditories ambientals.
  • Medi Ambient > Avaluació d'impactes ambiental (EIA).
  • Medi Ambient > Descontaminació de sòls.
  • Medi Ambient > Gestió de subproductes i residus.
  • Medi Ambient > Llicencia d’activitats i prevenció d’incendis
  • Medi Ambient > Restauració del medi.
 • Valoracions
  • Valoracions > Arbitratge i mediació en litigis.
  • Valoracions > Inspecció alimentària.
  • Valoracions > Peritació en litigis amistosos.
  • Valoracions > Peritació en litigis judicials.
  • Valoracions > Taxació cadastral o amb finalitat fiscal.
  • Valoracions > Taxació d'afeccions per projectes d'expropiació o d'ordenació del territori.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa agronòmica.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa mediambiental.
  • Valoracions > Taxació de drets rústics.
  • Valoracions > Valoració comptable d'empreses agràries i agroindustrials.
  • Valoracions > Valoració d'arbrat, cultius, collites i bestiar.
  • Valoracions > Valoració de construccions i instal·lacions rurals.
  • Valoracions > Valoració de finques rústiques
  • Valoracions > Valoració de indústries agràries
Torna al cercador de pèrits