Inici » Laura del
Imatge del perfil de Laura del

Laura del Busto del Campo

CP 08041
Població Barcelona
Comarca Barcelonès
Província Barcelona

Àmbits de competència professional

 • Desenvolupament Rural
  • Desenvolupament Rural > Agendes 21 locals
  • Desenvolupament Rural > Camins i altres infraestructures rurals.
  • Desenvolupament Rural > Concentració parcel·laria.
  • Desenvolupament Rural > Desenvolupament sostenible
  • Desenvolupament Rural > Estudis sectorials
  • Desenvolupament Rural > Programes de desenvolupament local i comarcal
  • Desenvolupament Rural > Programes de desenvolupament rural
  • Desenvolupament Rural > Programes europeus (programes LEADER, FEDER, PDR, etc.).
 • Indústries Agroalimentàries
  • Indústries Agroalimentàries > Altres indústries agroalimentàries
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries càrnies
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries d'altres productes alimentaris
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries d'elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de begudes
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de greixos i olis (vegetals i animals)
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de la fusta i del suro
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de preparació i conservació de fruites i hortalisses
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de productes de molineria, midons i productes amilacis
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de productes per a l'alimentació animal
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries del tabac
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries làcties i derivats
 • Medi Ambient
  • Medi Ambient > Abocadors.
  • Medi Ambient > Auditories ambientals.
  • Medi Ambient > Avaluació d'impactes ambiental (EIA).
  • Medi Ambient > Biomasa o generació d'energia a partir de residus agroalimentaris.
  • Medi Ambient > Control de l'erosió.
  • Medi Ambient > Control de la desertificació.
  • Medi Ambient > Control de residus fitosanitaris.
  • Medi Ambient > Descontaminació de sòls.
  • Medi Ambient > Gestió de subproductes i residus.
  • Medi Ambient > Llicencia d’activitats i prevenció d’incendis
  • Medi Ambient > Planta de reciclatge i valorització de residus
  • Medi Ambient > Plantes de compostatge
  • Medi Ambient > Restauració del medi.
 • Producció Animal
  • Producció Animal > Instal.lacions ramaderes
 • Producció Vegetal
  • Producció Vegetal > Conreus herbacis extensius (cereals, lleguminoses, d'extracte i industrials)
  • Producció Vegetal > Direcció i gestió d’explotacions agrícoles
  • Producció Vegetal > Fruticultura
  • Producció Vegetal > Horticultura
  • Producció Vegetal > Planificació, alternatives i maneig de cultius.
  • Producció Vegetal > Selecció i millora vegetal
 • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Legislació alimentària.
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Seguretat alimentària. APPCC, higiene.
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistema de gestió de costos
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes de gestió de la PRL
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes de gestió de la qualitat
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes de gestió del medi ambient.
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes d’indicadors i Excelència empresarial.
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes Integrats de Gestió.
 • Valoracions
  • Valoracions > Arbitratge i mediació en litigis.
  • Valoracions > Inspecció alimentària.
  • Valoracions > Peritació en litigis amistosos.
  • Valoracions > Peritació en litigis judicials.
  • Valoracions > Taxació cadastral o amb finalitat fiscal.
  • Valoracions > Taxació d'afeccions per projectes d'expropiació o d'ordenació del territori.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa agronòmica.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa mediambiental.
  • Valoracions > Taxació de drets rústics.
  • Valoracions > Valoració comptable d'empreses agràries i agroindustrials.
  • Valoracions > Valoració d'arbrat, cultius, collites i bestiar.
  • Valoracions > Valoració de construccions i instal·lacions rurals.
  • Valoracions > Valoració de finques rústiques
  • Valoracions > Valoració de indústries agràries
Torna al cercador de pèrits