Inici » Laura del Busto del Campo
Imatge del perfil de Laura del Busto del Campo

Laura del Busto del Campo

CP 08041
Població Barcelona
Comarca Barcelonès
Província Barcelona

Àmbits de competència professional

 • Desenvolupament Rural
  • Desenvolupament Rural > Agendes 21 locals
  • Desenvolupament Rural > Camins i altres infraestructures rurals.
  • Desenvolupament Rural > Concentració parcel·laria.
  • Desenvolupament Rural > Desenvolupament sostenible
  • Desenvolupament Rural > Estudis sectorials
  • Desenvolupament Rural > Programes de desenvolupament local i comarcal
  • Desenvolupament Rural > Programes de desenvolupament rural
  • Desenvolupament Rural > Programes europeus (programes LEADER, FEDER, PDR, etc.).
 • Indústries Agroalimentàries
  • Indústries Agroalimentàries > Altres indústries agroalimentàries
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries càrnies
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries d'altres productes alimentaris
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries d'elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de begudes
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de greixos i olis (vegetals i animals)
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de la fusta i del suro
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de preparació i conservació de fruites i hortalisses
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de productes de molineria, midons i productes amilacis
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de productes per a l'alimentació animal
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries del tabac
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries làcties i derivats
 • Medi Ambient
  • Medi Ambient > Abocadors.
  • Medi Ambient > Auditories ambientals.
  • Medi Ambient > Avaluació d'impactes ambiental (EIA).
  • Medi Ambient > Biomasa o generació d'energia a partir de residus agroalimentaris.
  • Medi Ambient > Control de l'erosió.
  • Medi Ambient > Control de la desertificació.
  • Medi Ambient > Control de residus fitosanitaris.
  • Medi Ambient > Descontaminació de sòls.
  • Medi Ambient > Gestió de subproductes i residus.
  • Medi Ambient > Llicencia d’activitats i prevenció d’incendis
  • Medi Ambient > Planta de reciclatge i valorització de residus
  • Medi Ambient > Plantes de compostatge
  • Medi Ambient > Restauració del medi.
 • Producció Animal
  • Producció Animal > Instal.lacions ramaderes
 • Producció Vegetal
  • Producció Vegetal > Conreus herbacis extensius (cereals, lleguminoses, d'extracte i industrials)
  • Producció Vegetal > Direcció i gestió d’explotacions agrícoles
  • Producció Vegetal > Fruticultura
  • Producció Vegetal > Horticultura
  • Producció Vegetal > Planificació, alternatives i maneig de cultius.
  • Producció Vegetal > Selecció i millora vegetal
 • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Legislació alimentària.
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Seguretat alimentària. APPCC, higiene.
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistema de gestió de costos
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes de gestió de la PRL
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes de gestió de la qualitat
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes de gestió del medi ambient.
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes d’indicadors i Excelència empresarial.
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes Integrats de Gestió.
 • Valoracions
  • Valoracions > Arbitratge i mediació en litigis.
  • Valoracions > Inspecció alimentària.
  • Valoracions > Peritació en litigis amistosos.
  • Valoracions > Peritació en litigis judicials.
  • Valoracions > Taxació cadastral o amb finalitat fiscal.
  • Valoracions > Taxació d'afeccions per projectes d'expropiació o d'ordenació del territori.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa agronòmica.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa mediambiental.
  • Valoracions > Taxació de drets rústics.
  • Valoracions > Valoració comptable d'empreses agràries i agroindustrials.
  • Valoracions > Valoració d'arbrat, cultius, collites i bestiar.
  • Valoracions > Valoració de construccions i instal·lacions rurals.
  • Valoracions > Valoració de finques rústiques
  • Valoracions > Valoració de indústries agràries
Torna al cercador de pèrits