Inici » Josep Maria
Imatge del perfil de Josep Maria

Josep Maria Masferrer Felip

CP 17002
Població Girona
Comarca Gironès
Província Girona

Àmbits de competència professional

 • Construcció
  • Construcció > Camins i altres infraestructures rurals.
  • Construcció > Direcció d'obres
  • Construcció > Estructures
  • Construcció > Instal·lacions ramaderes
  • Construcció > Murs de contenció
  • Construcció > Naus i magatzems
  • Construcció > Sitges
 • Geodèsia i Topografia
  • Geodèsia i Topografia > Agrimesura. Afitament i dimensió de finques.
  • Geodèsia i Topografia > Cadastre.
  • Geodèsia i Topografia > Cartografia.
  • Geodèsia i Topografia > Replanteig d’obres.
  • Geodèsia i Topografia > Teledetecció i fotointerpretació.
 • Ordenació del Territori
  • Ordenació del Territori > Avaluació ambiental de plans i programes
  • Ordenació del Territori > Avaluació de riscos naturals
  • Ordenació del Territori > Estudis de base en sòl rural, en plans territorials parcials, planejament general i derivat
  • Ordenació del Territori > Estudis en el sòl rural per l'ordenació del territori
  • Ordenació del Territori > Planejament urbanístic derivat en el sòl rural
 • Producció Animal
  • Producció Animal > Instal.lacions ramaderes
  • Producció Animal > Planificació i maneig d’explotacions
  • Producció Animal > Producció de farratges
 • Producció Vegetal
  • Producció Vegetal > Conreus herbacis extensius (cereals, lleguminoses, d'extracte i industrials)
  • Producció Vegetal > Direcció i gestió d’explotacions agrícoles
  • Producció Vegetal > Planificació, alternatives i maneig de cultius.
 • Sòls i Nutrició de Plantes
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Avaluació de les propietats i qualitat del sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Avaluació de terres i planificació d'usos
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Avaluació i gestió de la fertilitat de sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Cartografia de sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Gestió i planificació de la nutrició de plantes i plans d'adobat.
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Plans de correcció i fertilització de sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Plans de gestió i valorització agrícola de residus orgànics i compost
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Plans de gestió i valorització de residus ramaders i agroaindustrials
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Programes de protecció de sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Prospecció i descripció de sòls
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Tecnologia i maneig de sòls
 • Valoracions
  • Valoracions > Arbitratge i mediació en litigis.
  • Valoracions > Peritació en litigis amistosos.
  • Valoracions > Peritació en litigis judicials.
  • Valoracions > Taxació cadastral o amb finalitat fiscal.
  • Valoracions > Taxació d'afeccions per projectes d'expropiació o d'ordenació del territori.
  • Valoracions > Taxació de drets rústics.
  • Valoracions > Valoració comptable d'empreses agràries i agroindustrials.
  • Valoracions > Valoració d'arbrat, cultius, collites i bestiar.
  • Valoracions > Valoració de construccions i instal·lacions rurals.
  • Valoracions > Valoració de finques rústiques
Torna al cercador de pèrits