Inici » Jordi Simó Domènech
Imatge del perfil de Jordi Simó Domènech

Jordi Simó Domènech

CP 08224
Població Terrassa
Comarca Vallès Occidental
Província Barcelona

Àmbits de competència professional

 • Aigües i regadius
  • Aigües i regadius > Depuració d'aigues
  • Aigües i regadius > Necessitats hídriques dels conreus
  • Aigües i regadius > Qualitat de l’aigua de reg
 • Anàlisis i Assajos
  • Anàlisis i Assajos > Análisis químics
 • Construcció
  • Construcció > Camins i altres infraestructures rurals.
  • Construcció > Coordinació de seguretat i salut
  • Construcció > Direcció d'obres
  • Construcció > Estructures
  • Construcció > Hivernacles
  • Construcció > Instal·lacions ramaderes
  • Construcció > Murs de contenció
  • Construcció > Naus i magatzems
  • Construcció > Sitges
 • Energia
  • Energia > Agrocombustibles
  • Energia > Electrificació rural.
  • Energia > Energia elèctrica
  • Energia > Energia eòlica.
  • Energia > Energia solar fotovoltaïca.
  • Energia > Energia solar tèrmica.
  • Energia > Estalvi energètic.
 • Indústries Agroalimentàries
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries càrnies
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries d'altres productes alimentaris
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries d'elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de begudes
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de greixos i olis (vegetals i animals)
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de preparació i conservació de fruites i hortalisses
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de productes de molineria, midons i productes amilacis
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries de productes per a l'alimentació animal
  • Indústries Agroalimentàries > Indústries làcties i derivats
 • Jardineria i Paisatgisme
  • Jardineria i Paisatgisme > Estudis d'impacte paisatgístic
  • Jardineria i Paisatgisme > Instal.lacions esportives i lleure
 • Medi Ambient
  • Medi Ambient > Control de residus fitosanitaris.
  • Medi Ambient > Llicencia d’activitats i prevenció d’incendis
 • Producció Animal
  • Producció Animal > Instal.lacions ramaderes
 • Producció Vegetal
  • Producció Vegetal > Conreus herbacis extensius (cereals, lleguminoses, d'extracte i industrials)
  • Producció Vegetal > Conreus ornamentals
  • Producció Vegetal > Direcció i gestió d’explotacions agrícoles
  • Producció Vegetal > Direcció i gestió d’explotacions forestals
  • Producció Vegetal > Fruticultura
  • Producció Vegetal > Horticultura
  • Producció Vegetal > Olivicultura
  • Producció Vegetal > Planificació, alternatives i maneig de cultius.
  • Producció Vegetal > Viticultura
 • Protecció de Cultius
  • Protecció de Cultius > Aplicacions de productes fitosanitaris
  • Protecció de Cultius > Comercialització i distribució de productes fitosanitaris i adobs
  • Protecció de Cultius > Consultor de protecció de cultius
  • Protecció de Cultius > Plagues i entomologia agrícola
  • Protecció de Cultius > Productes fitosanitaris: Assaig, avaluació i registre
 • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Legislació alimentària.
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Seguretat alimentària. APPCC, higiene.
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes de gestió de la PRL
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes de gestió de la qualitat
  • Sistemes de Gestió d'Empreses Agroalimentàries > Sistemes de gestió del medi ambient.
 • Sòls i Nutrició de Plantes
  • Sòls i Nutrició de Plantes > Plans de gestió i valorització de residus ramaders i agroaindustrials
 • Valoracions
  • Valoracions > Arbitratge i mediació en litigis.
  • Valoracions > Inspecció alimentària.
  • Valoracions > Peritació en litigis amistosos.
  • Valoracions > Peritació en litigis judicials.
  • Valoracions > Taxació cadastral o amb finalitat fiscal.
  • Valoracions > Taxació d'afeccions per projectes d'expropiació o d'ordenació del territori.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa agronòmica.
  • Valoracions > Taxació de danys i perjudicis de naturalesa mediambiental.
  • Valoracions > Taxació de drets rústics.
  • Valoracions > Valoració comptable d'empreses agràries i agroindustrials.
  • Valoracions > Valoració d'arbrat, cultius, collites i bestiar.
  • Valoracions > Valoració de construccions i instal·lacions rurals.
  • Valoracions > Valoració de finques rústiques
  • Valoracions > Valoració de indústries agràries
Torna al cercador de pèrits