Inici » SERVEIS » Formació

Formació

QUIN TIPUS DE FORMACIÓ OFEREIX EL COEAC

Un dels objectius estratègics del Col.legi és promoure la formació continuada dels seus membres en tots els àmbits. En aquest sentit, s’organitzen
activitats de caràcter formatiu i informatiu sobre temàtiques molt diverses per tal de millorar i actualitzar els coneixements dels col·legiats i
així desenvolupar les seves competències. En algunes ocasions aquests actes són organitzats conjuntament amb altres entitats o bé mitjançant
convenis de col·laboració amb centres formatius.

QUI POT ACCEDIR-HI

Tots els futurs i actuals professionals de l’àmbit de l’enginyeria agroalimentària i especialment els Col.legiats i els estudiants dels darrers cursos
d’enginyer agrònom, entre altres.

Busca

XI Jornada de sanitat vegetal

Inici: 28/09/2018 - 10:00 // Lloc: Camps Elisis Lleida

Jornada tècnica ‘L’assegurament de la qualitat agroalimentària, una obligació legal dels operadors’

Inici: 27/09/2018 - 09:45 // Lloc: Av. President Josep Tarradelles, s/n. Lleida

Jornada tècnica. Teledetecció en l’agricultura

Organitza: Conjuntament amb el sector i promogut per l’IRTA, l’Oficina del Regant i l’Oficina de fertilització del DARP,

Inici: 27/09/2018 - 09:45

Jornada: MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE CULTIVOS HERBÁCEOS

Inici: 26/09/2018 - 19:00 // Lloc: General Arrando, 38. Madrid

Jornada tècnica PATT: El nitrogen en la fertilització de l’olivera

Inici: 31/07/2018 - 18:00 // Lloc: c. Sindicat, 3 Maials

Visita a comunitats de regants amb bombament solar en servei

Inici: 11/07/2018 - 10:00 // Lloc: Creuament de la C-26 amb L-903 Alfarràs

Cumbre sobre Economía Circular e Innovación en España

Organitza: La Fundación Advanced Leadership (ALF)

Inici: 06/07/2018