Inici » Àgora » Nota de premsa: La indústria agroalimentària: un sector estratègic i la importància del coneixement de la seva gestió

Nota de premsa: La indústria agroalimentària: un sector estratègic i la importància del coneixement de la seva gestió

Nota de premsa:  La indústria agroalimentària: un sector estratègic i la importància del coneixement de la seva gestió

El Col·legi/Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya llança un nou Curs Superior en Gestió d’Indústries Agroalimentàries. Un curs de professionals per a professionals en un sector clau per a Catalunya.

-A Catalunya, la indústria agroalimentària té un paper molt important com a generadora d’activitat econòmica i de llocs de treball.

-És important establir vincles per aprofundir la interrelació dels professionals del sector agroalimentari i crear una cultura orientada al coneixement de la indústria agroalimentària.

-Induir a l’alumne al canvi en la manera d’afrontar els problemes. Canviar la forma de pensar per a transformar les empreses, dotant-lo d’un espai/temps per fer-ho.

El curs estarà impartit per més de 40 professionals de la indústria agroalimentària, amb àmplia experiència en el sector, d’empreses grans i petites, que s’han trobat en diferents situacions problemàtiques.

El Col·legi/Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya llança un nou Curs Superior en Gestió d’Indústries Agroalimentàries. Un curs de professionals per a professionals en un sector clau per a Catalunya.

-A Catalunya, la indústria agroalimentària té un paper molt important com a generadora d’activitat econòmica i de llocs de treball.

-És important establir vincles per aprofundir la interrelació dels professionals del sector agroalimentari i crear una cultura orientada al coneixement de la indústria agroalimentària.

-Induir a l’alumne al canvi en la manera d’afrontar els problemes. Canviar la forma de pensar per a transformar les empreses, dotant-lo d’un espai/temps per fer-ho.

La indústria agroalimentària agrupa un conjunt d’activitats força heterogènies que van des de la primera transformació de primeres matèries d’origen animal i vegetal fins a la producció de productes sofisticats com ara els aliments funcionals.

A Catalunya, la indústria agroalimentària té un paper molt important com a generadora d’activitat econòmica i de llocs de treball. Aquest sector està format per 5.250 establiments, que generen una xifra de negoci de 24.700 milions d’euros i donen ocupació a 77.700 persones. En termes relatius, representa prop del 20% de la xifra de negoci i més del 17% de l’ocupació de la indústria catalana, fet que el situa com un dels primers sectors manufacturers.

Per tal de consolidar i fer créixer aquest sector es fa imprescindible garantir la competitivitat de les seves indústries i comptar amb professionals ben capacitats per a la seva gestió.

Però també, des del Col·legi/Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya volem fer un pas més enllà i fer visible el sector agroalimentari, destacar la seva importància en l’economia del país i també i potser encara més important, la seva condició de qüestió estratègica, pel que fa a garantir el subministrament d’aliments i la seguretat alimentària, entre d’altres…  Hem de ser conscients de la importància d’aquest sector i així ho volem transmetre.

I atesa la seva importància estratègica, volem potenciar el coneixement en aquest sector i pensem que pot ser positiu dinamitzar i aglutinar els professionals que hi treballen per establir vincles i relacions entre ells, i aprofundir la interrelació dels professionals del sector agroalimentari. Cada cop més, en una economia globalitzada, la competència de les empreses anirà lligada a la capacitat per a crear i assimilar coneixement.

Amb aquestes premisses i amb molta il·lusió, hem organitzat un curs que ens permetrà dotar-nos d’un espai/temps per a la reflexió i induir a l’alumne al canvi en la manera d’afrontar els problemes, canviar la forma de pensar ens permetrà transformar les empreses. Amb aquesta proposta volem oferir un Curs d’Alt Valor Afegit, que ens permeti crear una xarxa d’intercanvi de coneixements, generar a l’aula una cultura orientada al coneixement de la indústria agroalimentària i fomentar la curiositat intel·lectual de l’alumne.

El curs estarà impartit per més de 40 professionals de la indústria agroalimentària, amb àmplia experiència en el sector, d’empreses grans i petites, que s’han trobat en diferents situacions problemàtiques i analitzarem les diferents casuístiques aconseguint que l’alumne adquireixi un aprenentatge a través de la diversitat i l’experiència, que li donarà una visió àmplia i enriquidora de la realitat del sector agroalimentari. Si busquéssim una metàfora artística, seria com un quadre impressionista que a través de les múltiples pinzellades, quan prenem distancia, ens ofereix la seva imatge impressionista que tan ens captiva.

El Col·legi / Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
Passeig de Gràcia 55, 6-6, 08007 Barcelona. www.agronoms.cat
(+) Informació Curs
Per a més informació: Joan Guim, tel. 93 215 26 00 – agronoms@agronoms.cat

Informació relacionada

Share This Post