Inici » Nota legal

Nota legal

Reglament General de Protecció de Dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, general de protecció de dades, us fem saber que les dades que ens faciliteu mitjançant aquest lloc web passaran a formar part d’un fitxer propietat del COEAC amb la finalitat de poder-vos oferir els nostres serveis i, en el cas de les dades dels nostres col·legiats, també per donar compliment a l’obligació establerta a l’article 10.2.a) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, amb la redacció donada per la Llei 25/2009 de lliure prestació de serveis (Llei Òmnibus). Podreu exercir els vostres drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) sobre les vostres dades personals i aquells altres que confereixi la normativa vigent sobre protecció de dades contactant amb nosaltres a través del correu agronoms@agronoms.cat o remetent carta al Delegat de Protecció de Dades del Col·legi oficial d’Enginyers Agrònoms, Passeig de Gràcia 55, 6è 5a de Barcelona (08007), telèfon 93.215.26.00/93-215.26.04.

Privacitat en la navegació

En aquest lloc web fem servir galetes (cookies) només per a personalitzar i millorar la vostra visita. En cap cas les fem servir per a obtenir informació que no tingui a veure amb el propi ús d’aquest lloc web.

Propietat i ús dels continguts

La propietat de tots els continguts escrits, imatges i gràfics que apareixen en aquest lloc web és del Col·legi oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. Tingueu en compte que la informació que apareix en aquest lloc web no és vinculant i pot canviar sense avís previ.

Altres dades sobre aquest lloc web

Sobre la visualizació

En el procés de construcció d’aquest lloc web s’han seguit els estàndards de programació internacionals. Garantim, doncs, la correcta lectura en qualsevol plataforma, sistema operatiu i navegador que accepti els estàndards actuals.

Sobre els documents PDF

El format PDF (Portable Document Format) és un estàndard d’intercanvi de documents digitals. Alguns dels documents que es presenten en aquest lloc es troben en aquest format. Per poder-los visualitzar necessiteu tenir instal·lat el programa de lectura d’arxius PDF Adobe Reader. Podeu aconseguir l’última versió de manera gratuïta en el lloc web d’Adobe.

Contrasenya oblidada

Registre