Inici » Àgora » Recull Informació Estat d’Alerta per COVID-19
General

Recull Informació Estat d’Alerta per COVID-19

Recull Informació Estat d’Alerta per COVID-19

Contingut en actualització permanent

A continuació fem un recull de la informació relacionada amb les mesures preventives que s’han establert a diferents organismes degudes a la situació de contenció del COVID-19,  i que afecten a l’activitat professional ordinària dels Enginyers Agrònoms.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Comunicacions i notes informatives

07/04 MAPA_El Gobierno aprueba medidas urgentes para favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario

07/04  Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones_ Guía con las preguntas más frecuentes sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

03/04 GENCAT. TREBALL_Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

01/04 DARP_Recomanacions als operadors dels sectors essencials de l’agricultura, la ramaderia i l’aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària per al compliment de les limitacions de circulació durant l’estat d’alarma.

31/03 DARP_Comunicat 8. CGE 2020 – Aclariments ordre ajuts CGE

30/03 DARP_Mesures i instruccions que afecten les explotacions ramaderes amb motiu del coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19)

30/03 MAPA_Nota informativa_La agricultura, ganadería, pesca, industria alimentaria y sus actividades relacionadas son servicios esenciales

24/03 MAPA_Nota informativa sobre la aplicación del Real Decreto de Estado de alarma en el sector agrícola, ganadero y pesquero

Las principales dudas se refieren a aspectos tales como el desplazamiento de trabajadores en vehículos, a la apertura del comercio detallista de venta de insumos para la agricultura, la ganadería y la pesca, así como la suspensión de plazos en los procedimientos administrativos

23/03 – DARP_Instruccions pel compliment dels Programes sanitaris en el sector ramader a Catalunya

23/03 – Departament d’Empresa Mesures per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d’Empresa, ofereix un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2. Aquesta informació s’anirà actualitzant amb informació dels tràmits i llocs web corresponents  a mesura que les diferents línies d’acció esdevinguin operatives.

19/03 – ACSA_Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus

19/03 – Protecció Civil (CECAT)_Preguntes sobre les restriccions d’activitats per COVID-19 a Catalunya

18/03 – MAPA_Nota informativa sobre l’aplicació del Real Decret 463/2020 d’Estat d’Alarma al Sector Agrícola, Ramader i Pesquer

13/03 – DARP_Comunicat – Publicació de la convocatòria de l’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya / Situació coronavirus SARS-COV-2

Recomanacions Exercici professional

30/03 – COEAC – Circular informativa sobre la paralització d’activitats no essencials del 30 març al 9 abril 2020. COVID 19

17/03 – Comunicado CGCOIA – COVID19 Recomanacions Explotacions Agropecuàries

17/03 – Comunicado CGCOIA – COVID19 Recomanacions Indústries Agroalimentàries

16/03 – Comunicat CGCOIA – Recomanacions a la Direcció Facultativa

Documents de certificació

30/03 – Comunicació de paralització temporal d’obra

23/03 – Certificat Autoresponsable en línia

23/03 – Certificat Autoresponsable per imprimir

20/03 – Acta de paralització temporal de l’obra

20/03 – Certificat desplaçaments

Serveis col·legials

16/03 – Comunicat degana – Serveis del Col·legi

13/03Informació sobre els serveis col·legials telemàtics

Teletreball

03/04 –Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública – Oficina des de casa (recursos tecnològics i eines de teletreball)

23/03 – Recursos per treballar remotament 

18/03 – Guia ràpida per teletreballar amb seguretat de l’AOC

16/03 – L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta la ciutadania dels ciberfraus i ciberdelictes relacionats amb la COVID-19

        • Es constata un increment de l’activitat cibercriminal que aprofita la situació d’excepcionalitat actual per difondre campanyes malicioses per obtenir accés a dades sensibles

13/03 – Decàleg de precaucions a l’hora de teletreballar  (Associació Catalana d’Enginyers de Telecomuncacions)

12/03 – Normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

Normativa

Link amb Recopilació actualitzada de la Normativa Estatal i Autonòmica per la Crisi Sanitària COVID-19

08/04 – BOE_Estado de alarma. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

04/04- BOE_Estado de alarma. Medidas urgentes. · Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

01/04 – BOE_ Estado de alarma. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

30/03 – BOE_ Estado de alarma. Modelo de declaración responsable. Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

29/03 – BOE_ Estado de alarma. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

28/03 – DOGC – ACORD GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s’acorda la suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19.

26/03 – BOE_Aplicació de les mesures del Programa de suport 2019 – 2023 al sector vitivinícola espanyol – Reial Decret 1363/2018 (Modificació terminis per a la tramitació dels procediments)

25/03 – BOE_ Estado de alarma. Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales.

24/03 BOE_ Estado de alarma. Aguas. Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales.

22/03 – DOGC_RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball.

18/03 – BOE_Estado de alarma. RD 8/2020 Mesures Urgents Extraordinàries Per a Fer Front a l’Impacte Econòmic i Social del COVID-19

17/03 – Decret Obres Ajuntament de Barcelona

Altres

 

Compartir