Inici » Àgora » RECULL DE BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIES. PLA DE RECUPERACIÓ PER AL SECTOR AGROALIMENTARI I PESQUER. NEXTGENERATION EU

RECULL DE BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIES. PLA DE RECUPERACIÓ PER AL SECTOR AGROALIMENTARI I PESQUER. NEXTGENERATION EU

RECULL DE BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIES. PLA DE RECUPERACIÓ PER AL SECTOR AGROALIMENTARI I PESQUER. NEXTGENERATION EU

Us deixem enllaços on trobareu informació general:

Calendari de properes convocatòries previstes del Pla de Recuperació (gener-juny de 2022)

web de consulta del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Fons Europeus

Oficina Next Generation EU d’ACCIÓ

Guia bàsica de recuperació, transformació i resiliència.

Així  mateix, us deixem un recull de Bases Reguladores i Convocatories adreçades al sector agroalimentari:

Recull de Bases Reguladores i Convocatòries adreçades al sector agroalimentari:

09-05-2022 Ajuts a la transformació integral i modernització d’hivernacles dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (Correcció de Convocatòria)

28-04-2022 Ajuts a la transformació integral i modernització d’hivernacles dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (Convocatòria)

28-04-2022 Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a l’any 2022 (Convocatòria)

28-04-2022 Ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (Convocatòria)

28-04-2022 Ajuts a l’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a l’any 2022 (Convocatòria)

14-04-2022 Ajudes estatals destinades a l’execució de projectes d’inversió dins del pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Complementació de les bases reguladores)

22-03-2022 El Gobierno aprova el PERTE de Digitalització del Cicle de l’Aigua per modernitzar el sector i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible (Nota de premsa)

08-03-2022 El Gobierno aprova el PERTE d’Economia Circular per accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l’ús de matèries primes (Nota de Premsa)

21-02-2022  Subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (programa pree 5000) (convocatòria)

17-02-2022  Subvencions del paquet de digitalització i s’aprova la seva convocatòria per als exercicis 2022 i 2023 (Convocatòria)

10-02-2022 Ordre PCM/81/2022, de 9 de febrer, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 8 de febrer de 2022, pel qual s’aprova el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica Agroalimentari (PERTE Agroalimentari).

14-01-2022 Ajudes del programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (programa ce implementa), en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (2a. convocatòria)

31-12-2021 Ajudes públiques a projectes de col·laboració públic-privada, del programa estatal per a impulsar la recerca cientificotècnica i la seva transferència, del pla estatal de recerca científica, tècnica i d’innovació 2021-2023, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència, i per la qual s’aprova la convocatòria de tramitació anticipada corresponent a l’any 2021 (Bases reguladores i convocatòria)

30-12-2021 Ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació, en el marc de l’agenda espanya digital 2025, el pla de digitalització pimes 2021-2025 i el pla de recuperació, transformació i resiliència d’espanya -finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (programa kit digital) (Bases reguladores)

28-12-2021 Ajuts del programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Modificació de convocatòria)

24-12-2021 Ajudes corresponents al programa d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l’hidrogen renovable en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Bases reguladores)

24-12-2021 Ajudes corresponents al programa d’incentius a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Bases reguladores)

24-12-2021 Ajudes del programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (programa ce implementa), en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Bases reguladores)

24-12-2021 Ajudes per a projectes innovadors d’I+D d’emmagatzematge energètic en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Bases reguladores)

22-12-2021 Mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables (Reial Decret-Llei 29/2021)

22-12-2021 Ajudes dirigides a impulsar la innovació a través de la iniciativa «activa startups», en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Bases reguladores)

22-12-2021 Programa d’incentius a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers (programa moves flotes), en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Bases reguladores)

22-12-2021 Subvencions públiques, destinades al finançament del “programa investigo”, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Convocatòria)

14-12-2021 Ajuts del programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Convocatòria)

08-12-2021 Ajudes a projectes estratègics orientats a la transició ecològica i a la transició digital (Extracte de Convocatòria)

06-12-2021 Ajudes públiques a projectes estratègics orientats a la transició ecològica i a la transició digital, del pla estatal de recerca científica, tècnica i d’innovació per al període 2021-2023, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Bases reguladores i Convocatòria)

27-11-2021 Subvencions corresponents a la línia d’ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, la línia d’ajudes per al suport de l’activitat comercial en zones rurals i la línia d’ajudes per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (tramitació d’urgència de les Convocatòria)

19-11-2021 Subvencions públiques, destinades al finançament del “programa investigo”, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Bases reguladores)

17-11-2021 Ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de ceuta i melilla per a l’execució de diverses accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Bases reguladores)

04-11-2021 Subvencions destinades a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, així com per a inversions en bioseguretat en vivers, escomeses per determinats productors de materials vegetals de reproducció, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (bases reguladores i convocatòria)

04-11-2021 Ajudes destinades a l’execució de projectes d’inversió dins del pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Bases reguladores i convocatòria).

18-05-2021 Resum del Pla de Recuperació per al sector agroalimentari i pesquer. NextGeneration EU

Share This Post