Inici » Àgora » ORDRE IUE/560/2008, de 23 de desembre, aprovació de les bases per a la concessió dels ajuts a l’elaboració de Plans d’acció de millora de la productivitat de les empreses indústria manufacturera i de serveis relacionats, amb establiment a Catalunya.

ORDRE IUE/560/2008, de 23 de desembre, aprovació de les bases per a la concessió dels ajuts a l’elaboració de Plans d’acció de millora de la productivitat de les empreses indústria manufacturera i de serveis relacionats, amb establiment a Catalunya.

ORDRE IUE/560/2008, de 23 de desembre, aprovació de les bases per a la concessió dels ajuts a l’elaboració de Plans d’acció de millora de la productivitat de les empreses indústria manufacturera i de serveis relacionats, amb establiment a Catalunya.

OBJECTE

Aquesta Ordre té per objecte establir les bases reguladores que regiran les convocatòries de concessió dels ajuts a l’elaboració de plans d’acció de millora destinats a incrementar la productivitat de les empreses de la indústria manufacturera i de serveis relacionats amb establiment operatiu a Catalunya.

BENEFICIARIS

Els projectes subvencionables són aquells presentats per empreses, de forma individual, dels sectors de la indústria manufacturera, és a dir, aquelles activitats incloses en la secció C de la Classificació catalana d’activitats econòmiques, CCAE-2009 (Decret 137/2008, de 8 de juliol) i dels serveis relacionats que s’especifiquen a continuació:

a) Activitats relacionades amb la distribució de béns i serveis a altres sectors de l’economia.

b) Activitats de venda, lloguer, manteniment i reparació de maquinària, equips, material de transport i altres béns tangibles.

c) Activitats de serveis empresarials intensius en coneixement.

d) Activitats de serveis operatius i de gestió d’instal·lacions productives.

Els estudis que es presentin per a l’obtenció d’aquests ajuts hauran de ser posteriors a la publicació de la convocatòria i finalitzar-se abans del 31 de desembre de 2009.

TIPUS D’AJUTS

–  En el cas de les petites empreses, la subvenció serà com a màxim del 75% del cost de l’estudi, sense superar la quantitat màxima d’ajut de 5.000 euros.

–  En el cas de les empreses mitjanes, la subvenció serà com a màxim del 50% del cost de l’estudi, sense superar la quantitat màxima d’ajut de 10.000 euros.

–  En el cas de les grans empreses, la subvenció serà com a màxim del 25% del cost de l’estudi, sense superar la quantitat màxima d’ajut de 20.000 euros.

El Pla d’acció de millora de la productivitat s’haurà de realitzar a Catalunya i s’haurà de fer d’acord amb la metodologia i els continguts que s’estableixen a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

CONVOCATÒRIES

En funció de les disponibilitats pressupostàries i per Resolució del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, es publicarà al DOGC la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre. 

+ informació

Informació relacionada

Share This Post