Inici » Àgora » NOVA PLAÇA D’AJUDANT A SECRETARIA TÈCNICA DEL COEAC
General

NOVA PLAÇA D’AJUDANT A SECRETARIA TÈCNICA DEL COEAC

NOVA PLAÇA D’AJUDANT A SECRETARIA TÈCNICA DEL COEAC

NOVA PLAÇA D’AJUDANT A SECRETARIA TÈCNICA DEL COEAC

Per tal de donar suport a algunes de les tasques de la Secretaría tècnica, la Junta de Govern va decidir crear una plaça d’Ajudant a Secretaría tècnica del COEAC, amb les següents funcions i requeriments:

Ajudant a Secretaria tècnica del COEAC

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya cerca una persona jove, proactiva, amb iniciativa, habilitats comunicatives, creativitat i capacitat de treball en equip.

El càrrec d’ajudant a Secretaría tècnica del COEAC estarà sotmès al règim de  contració laboral, com a titulat superior, segons el conveni d’oficines i despatxos.

Funcions

Les funcions a desenvolupar seran les següents: col·laborar en l’organització d’activitats i serveis del COEAC relacionades amb les noves tecnologies i els més joves, gestió dels continguts web i xarxes socials, preparació de presentacions i informes pel COEAC, i en general,  les tasques que el degà o el secretari, per mitjà de la secretaria tècnica li encomanin.

Requisits i observacions

 • Enginyer/a agrònom/a
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Domini de les eines ofimàtiques i xarxes socials.
 • Habilitats comunicatives, treball en equip, creativitat, proactivitat i iniciativa.
 • Disponibilitat per assistir, excepcionalment, a reunions i actes del COEAC fora del horari d’oficina.
 • El càrrec d’ajudant a Secretaría tècnica del COEAC és incompatible amb l’execució de treballs que requereixin ser visats.
 • Hi haurà un període  de prova d’aptitud de sis mesos a partir del començament de l’activitat.
 • En cas d’incompliment del seu deure serà apartat del càrrec per la Junta de Govern.

Ciutat del treball

Barcelona

Horari

La jornada de treball serà de 8 hores (de 9 a 14h i 16 a 19h) excepte divendres de 9 a 14h i a l’estiu horari intensiu de 8 a 15h.

Retribució

La retribució bruta anual serà de 25.000 euros.

Aspectes que es valoraran

 • Coneixement sobre el sector agroalimentari.
 • Experiència en entorn web, gestió del disseny gràfic, anàlisi, identitat corporativa i gestió de comunitats.
 • Altres idiomes.

Les persones interessades podeu dirigir-vos a la degana, abans del dia 31 de desembre de 2018, exposant els antecedents que considereu oportuns per al desenvolupament de les funcions encomanades enviant un correu electrònic a agronoms@agronoms.cat

La designació del sol·licitant és competència de la Junta de Govern, la qual podrà declarar deserta la provisió del lloc de treball.

Compartir

Contrasenya oblidada

Registre