Inici » Àgora » La Junta General aprova la gestió i els comptes de l’any 2017

La Junta General aprova la gestió i els comptes de l’any 2017

La Junta General aprova la gestió i els comptes de l’any 2017

La promoció de la professió, la incorporació i participació dels més joves, la nova imatge corporativa, les sinergies i la creació d’una vocalia d’empresa són alguns dels temes destacats a la sessió.

El passat 16 de juny a la Sau d’Urgell es va celebrar la Junta/Assemblea General Ordinària del Col.legi i Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, en la qual la Junta de Govern va presentar l’informe de gestió i la liquidació de comptes corresponent a l’exercici2017, així com la memòria que recull l’activitat feta l’any passat. La sessió va ser presidida per la degana, Silvia Burés. Tant la memòria d’activitats com la gestió econòmica va merèixer l’aprovació de la Junta General.

Informació del Col·legi i del Consejo

La degana, Silvia Burés es va referir en el seu informe a les diferents actuacions i gestions portades a terme des del Consejo i el Col·legi, entre d’altres, les diferents comissions creades en el sí del Consejo, les sinèrgies amb altres col·legis professionals, destacant que l’Agricultura 4.0 va ser protagonista en el III Fòrum Indústria 4.0, les relacions amb altres institucions com ara l’ETSEA i l’ESAB, amb la participació a la Fira UdL Treball i el Fòrum Bioenginy per promocionar la professió entre els joves, i la signatura del conveni de col·laboració amb l’IRTA per posar en marxa el Premi Fi de Màster, convocat pel COEAC amb la col·laboració i el patrocini de l’IRTA per a treballs fi de màster (TFM) de la titulació “MÀSTER EN ENGINYER AGRÒNOM” (MENAG) defensat en l’ETEA (UdL).

Nova vocalia d’empresa

Pel que fa a l’organització i funcionament de la Junta de Govern, va informar que en sessió celebrada el dia 8 de maig de 2018, es va acordar crear una vocalia d’empresa, amb l’objectiu de conferir una visió amb una vessant més empresarial i del món de l’empresa i que la persona nomenada és el company, Josep Mª Vidal-Barraquer Cot.

Dinamització – Activitats

Es va parlar de la nova imatge corporativa “Podem canviar el món” i de l’estratègia de màrqueting per donar a conèixer la nostra web amb l’objectiu de potenciar el trànsit i que la gent la visiti, per tal que el nostre col·lectiu, a través del seu portat sigui conegut, i aconseguir que es relacioni el nostre col·lectiu com els experts en la matèria.

Atès que en el nostre col·lectiu tenim companys treballant en diferents temàtiques i algunes d’elles molt punteres, la idea és que siguin els propis col·legiats i col·legiades que expliquin el que fan, a través d’una petita noticia o vídeo que ens poden fer arribar per penjar a la nostra web.

Si estàs interessat/ada, envia’ns una “resenya / notícia / vídeo” del que fas a: agronoms@agronoms.cat

Seguidament, es va fer un repàs de les diferents activitats realitzades destacant la posada en marxa del I Concurs de Fotografia del COEAC, recordant el Guanyador i 5 finalistes.

Les Comissions del COEAC

També es va destacar la tasca de les diferents Comissions del Col·legi, agraint la feina que fan, especialment les relacionades en les noves tecnologies, que estan obrint camí en temàtiques tan novedoses com ara el BIM i l’Agricultura 4.0 molt necessàries en un futur immediat.

Tancament econòmic

El tresorer, Oscar Trindade, va presentar la liquidació dels comptes i el tancament econòmic de l’exercici 2017, amb un flux de caixa lleugerament negatiu però amb una situació dels balanços sanejada.

l’Associació Enginyeria Agronòmica

En quan a l’Associació Enginyeria Agronòmica es va informar de l’organització del IV CONGRÉS NACIONAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS que tindrà lloc a Córdoba, del 15 al 18 de octubre de 2018, una ocasió única de reunir-se i trobar-se amb enginyers agrònoms i altres professionals del sector agroalimentari experts, tècnics, docents i investigadors de l’àmbit públic i privat, i amb les empreses que participin, per poder compartir objectius comuns i mantenir-se al dia dels avenços tecnològics que s’estan produint amb la innovació en el sector agroalimentari i mediambiental, així mateix començar a debatre les solucions i les apostes per combatre els reptes del futur del sector.

ACORDS DE LA JUNTA GENERAL

Els acords adoptats per la Junta General Ordinària del Col.legi d’Enginyers agrònoms de Catalunya que va tenir lloc el 16 de juny de 2018 van ser els següents:

• Aprovar la Memòria de gestió anual de l’exercici 2017
• Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del COEAC, corresponent a l’exercici 2017.
• Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de la Associació Enginyeria Agronòmica.

Tots els acords es van prendre per unanimitat.

 

Memòria 2017
Versió en ISSUU i PDF de la memòria de les activitats del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms durant l’any 2017
Document en PDF (14,00 Mb)
Document en ISSUU (revista electrònica)

Share This Post