Inici » Àgora » II Premi d’Excel·lència al millor Treball Final del Màster en Enginyeria Agronòmica (MENAG) 2019
General

II Premi d’Excel·lència al millor Treball Final del Màster en Enginyeria Agronòmica (MENAG) 2019

II Premi d’Excel·lència al millor Treball Final del Màster en Enginyeria Agronòmica (MENAG) 2019

Convocatòria de la segona edició del Premi al Millor Treball Final del Màster en Enginyeria Agronòmica per al curs 2018-2019

OBJECTIU

Estimular la vocació professional dels enginyers agrònoms i donar reconeixement de l’excel·lència al Millor TREBALL FINAL DE MÀSTER (TFM) de la titulació Màster en Enginyeria Agronòmica (MENAG) de la UdL, comptant amb la col·laboració i el patrocini econòmic de l’IRTA.

CONCURSANTS

Al premi hi podran optar els estudiants del Màster MENAG de la Universitat de Lleida que hagin presentat i defensat el TFM a l’ETSEA durant el curs 2018-2019 i estiguin col·legiats/des al Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de
Catalunya o haguin iniciat els tràmits de col·legiació.

TREBALLS

Els Treballs Fi de Màster presentats al Premi s’ajustaran a les diverses tipologies de TFM reconegudes en la normativa de l’esmentat Màster en la UdL. Els concursants presentaran llurs Treballs Fi de Màster que hagin estat prèviament aprovats per l’ETSEA, acompanyats de la corresponent certificació de la Secretaria de l’Escola en la qual es faci constar la data i la qualificació obtinguda.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Finalitzarà a les catorze hores del dia 25 d’octubre de 2019.

DECISIÓ DEL JURAT

Es farà pública en un acte del COEAC.

DOTACIÓ

El Premi estarà dotat amb la quantitat de DOS MIL CINC CENTS EUROS (2.500 €) gràcies al patrocini econòmic de l’IRTA. El pagament del premi s’ajustarà al règim fiscal que resulti aplicable. Podrà romandre desert a judici del Jurat o repartir-lo ex-aequo en dos guanyadors, si s’escau. A més, aquelles persones que es presentin al premi fi de màster,tindran un any de col·legiació gratuïta (Consultar condicions a la secretaria tècnica del Col·legi).

TRAMITACIÓ

El treball final de Màster s’enviarà complet i en format digital per correu electrònic a agronoms@agronoms.cat, dins dels terminis establerts. Aniran acompanyats d’un escrit dirigit a la degana amb indicació de les dades personals del concursant, el títol del treball i la certificació acadèmica assenyalada anteriorment.

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES

La propietat intel·lectual dels treballs premiats serà dels autors, però el Col·legi es reserva el dret d’editar-los en part o totalment, fer públic el nom d’aquells i assenyalar la seva condició del I Premi del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i la  col·laboració de l’IRTA, tot garantint el compliment de la legislació de protecció de dades. S’entén que tots el participants, pel fet de concursar, accepten la totalitat de les presents Bases i acaten les decisions del corresponent Jurat, que seran inapel·lables.

JURAT

El jurat estarà format per membres designats per la Junta de Govern del Col·legi i membres designats per l’IRTA.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Versió de les bases per imprimir: PREMI TFM MENAG EDICIÓ 2019

Guanyador anterior:

 PREMI 2018 – Marc Sabartrés Guix Projecte de disseny d’un sistema de coberta fotovoltaica per a una bassa de reg situada a la Comunitat de Regants del Canal Algerri-Balaguer, al TM de Castelló de Farfanya (la Noguera) 

 

Compartir