Inici » Àgora » Els Enginyers continuem reclamant una solució urgent, per a l’homologació de les nostres titulacions a l’estranger.

Els Enginyers continuem reclamant una solució urgent, per a l’homologació de les nostres titulacions a l’estranger.

Els Enginyers continuem reclamant una solució urgent, per a l’homologació de les nostres titulacions a l’estranger.

Davant de l’aprovació pel Consell de Ministres del passat divendres, 21 de novembre, del Reial Decret 967/2014, que estableix el procès d’homologació de les titulacions universitàries anteriors al Pla de Bolonia, el Consejo Genera de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos i el Colegio Oficial de Ingenieros Navales declara el desacord quant al procediment burocràtic que cal tenir per a l’homologació de la titulació a l’estranger. 

Se sol·licita que tingui un caire més urgent que el que és aprovat, es proposa com a solució ràpida  una declaració governamental  identificant les titulacions dels enginyers (les obtingudes en plans d’ estudis anteriors a Bolonya que suposin cinc o més anys d’estudis) com el nivell 7 (equivalent a Màster) del Marc Europeu de Qualificaciones (EQF).

Davant de l’aprovació pel Consell de Ministres del passat divendres, 21 de novembre, del Reial Decret 967/2014, que estableix el procès d’homologació de les titulacions universitàries anteriors al Pla de Bolonia, el Consejo Genera de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos i el Colegio Oficial de Ingenieros Navales declara el desacord quant al procediment burocràtic que cal tenir per a l’homologació de la titulació a l’estranger.

Se sol·licita que tingui un caire més urgent que el que és aprovat, es proposa com a solució ràpida  una declaració governamental  identificant les titulacions dels enginyers (les obtingudes en plans d’ estudis anteriors a Bolonya que suposin cinc o més anys d’estudis) com el nivell 7 (equivalent a Màster) del Marc Europeu de Qualificaciones (EQF).

Informació relacionada

Share This Post