Inici » Àgora » El DOGC publica les bases reguladores de les subvencions a associacions empresarials de Catalunya per a la realització d’estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis

El DOGC publica les bases reguladores de les subvencions a associacions empresarials de Catalunya per a la realització d’estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis

El DOGC publica les bases reguladores de les subvencions a associacions empresarials de Catalunya per a la realització d’estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis

L’Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer, conté les bases reguladores actualitzades que regiran la propera convocatòria de subvencions a associacions empresarials per realitzar estudis sobre la petjada de carboni de productes i serveis.

El dia 26 de febrer de 2018, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les bases reguladores a les que podran optar les associacions empresarials sense ànim de lucre per acollir-se a les subvencions per realitzar estudis en matèria de petjada de carboni.

La disminució de la petjada de carboni dels productes o serveis és un dels enfocaments necessaris per desvincular les emissions de GEH del creixement econòmic i la població. Per dur-lo a terme cal analitzar i, en la mesura del que sigui possible, reduir les emissions de GEH associades al seu cicle de vida.

Cal impulsar el desenvolupament de metodologies de càlcul de la petjada de carboni i el Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix com a funció de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, adscrita a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, desenvolupar metodologies de càlcul de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a les organitzacions, els seus productes i serveis.

Cada convocatòria fixarà la posició pressuspotària a què s’imputaran les subvencions i en cap cas, la subvenció podrà excedir el cost total de l’actuació ni l’import de 60.000 euros.

ORDRE TES/16/2018, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a associacions empresarials de Catalunya per a la realització d’estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis

Share This Post