Inici » Àgora » Compliment de les condicions d’ubicació en projectes d’explotacions ramaderes
General

Compliment de les condicions d’ubicació en projectes d’explotacions ramaderes

Compliment de les condicions d’ubicació en projectes d’explotacions ramaderes

El Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, estableix que les explotacions ramaderes han de respectar les distàncies mínimes establertes als diferents annexes per a cadascuna de les espècies respecte a les explotacions inscrites al registre d’explotacions ramaderes o que tinguin en tramitació un expedient de modificació o de nova instal·lació d’inscripció al registre. Així mateix, estableix distàncies a altres establiments que puguin representar un risc higienicosanitari.

A aquest respecte, i per tal de poder verificar correctament les distàncies existents a altres explotacions ramaderes o establiments de risc, cal que en la tramitació dels projectes de noves explotacions, ampliacions , canvis d’activitat i canvis d’orientació que elaboreu tingueu en compte el següent:

  1. Les distàncies establertes per la normativa vigent respecte a explotacions ramaderes i a altres establiments que puguin representar un risc higienicosanitari.
  2. Les distàncies a autopistes, autovies i ferrocarrils, i a la resta de vies quan pel trànsit puguin representar un risc higienicosanitari.
  3. L’existència d’altres expedients en tramitació a l’Ajuntament corresponent o a Ajuntament veïns, de noves explotacions o modificacions de les mateixes, o d’altres establiments de risc quan la normativa vigent fixi distàncies mínimes a l’explotació o l’establiment projectats.

Share This Post