Inici » Àgora » Convocatòria Premi Natura 2000
General

Convocatòria Premi Natura 2000

Convocatòria Premi Natura 2000

Oberta fins al 30 de setembre de 2019 la convocatòria al Premi Natura 2000

Aquest premi està dissenyat fonamentalment per reconéixer la gestió efectiva dels espais de la Xarxa Natura 2000 i retre homenatge a les tasques desenvolupades per a que Natura 2000 sigui un èxit i atregui l’atenció pública. Si bé aquest premi inclou una aportació econòmica menor i un petit pressupost per dur a terme esdeveniments que suportin la difusió de les feines realitzades.

Tota la informació sobre el premi i sobre com participar està disponible al següent enllaç:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

L’enllaç per presentar la candidatura, és el següent:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/how-to-apply/index_en.htm

Existeixen 5 categories:

  • Conservació: a la millora del estat de conservació d’un hàbitat o espècie de les Directives (I aus o aus migratòries, I i II hàbitats), i a la creació o millora de la connectivitat i de corredors entre llocs Natura 2000.
  • Beneficis socio-econòmics: a la creació de beneficis per als interessos locals (etiquetes que donen suport als productors locals, activitats turístiques basades en la natura desenvolupades en Natura 2000, increment de rentes per grups específics, creació de llocs de treball, etc.)
  • Comunicació: a assoliments en comunicació per incrementar la conscienciació sobre Natura 2000, canvis en les actituds o comportament a la xarxa N2000.
  • Reconciliant interessos/percepcions: per reconéixer els esforços exitosos a la ressolució de conflictes (socioeconòmics, polítics, usuaris de recursos o propietaris de terrenys) amb beneficis per Natura 2000.
  • Cooperació/col·laboració transfronterera i de partenariat: a l’establiment de col·laboracions efectives entre les parts implicades en la gestió/conservació de Natura2000 dirigits.

A l’edició de 2018 entitats espanyoles (SEO/Birdlife i Agencia EFE) reberen el Premi en la categoria de Comunicació.

Seria molt desitjable obtenir-ne algun també el 2019, per el que se us anima a participar i poder visibilitzar bones pràctiques a la Xarxa Natura 2000.

Share This Post