Inici » Àgora » Convocatòria del 46è Premi del Llibre Agrari. 2n. Premi de l’Article Tècnic Agrícola
General

Convocatòria del 46è Premi del Llibre Agrari. 2n. Premi de l’Article Tècnic Agrícola

Convocatòria del 46è Premi del Llibre Agrari. 2n. Premi de l’Article Tècnic Agrícola

Es convoca el 46è Premi del Llibre Agrari i el 2n Premi de l'Article Tècnic Agrari.
Les convocatòries compten amb el patrocini del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits de Catalunya, del Col·legi de Veterinaris de Lleida, del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, del Col·legi d'Enginyers de Forests
a Catalunya i CaixaBank.

El premi atorgat a la convocatòria del Llibre serà de 3.500 euros per a l'autor i un diploma per a l'editorial i l'autor. Al premi de l'Article Tècnic es destinarà la quantitat de 1.500 euros per a l'autor i un diploma per a l'editorial i l'autor.

PRESENTACIÓ

Amb motiu de la 63a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL, que tindrà lloc del 28 de setembre a l'1 d'octubre de 2017, es convoca el 46è Premi del Llibre Agrari i el 2n Premi de l'Article Tècnic Agrari.

Les convocatòries compten amb el patrocini del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits de Catalunya, del Col·legi de Veterinaris de Lleida, del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, del Col·legi d'Enginyers de Forests
a Catalunya i CaixaBank.

Ambdues convocatòries tenen com objectiu primordial la distinció de les obres o articles recentment publicats, en format imprès o digital, que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l'àmbit rural.
Igualment, es pretén estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada al sectors esmentats.

BASES

Temes relacionats:
– la producció agrària i forestal
– veterinària i salut animal
– la indústria alimentària
– els espais verds
– la gestió del territori
– la preservació ambiental
– l'economia agroalimentària
– l'àmbit rural, en general

Els llibres i els articles tècnics presentats han d'haver estat publicats durant el període comprès entre el dia 1 de juny de 2016 i el dia 31 de maig de 2017. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de la data d'edició, emès per l' editorial, d'acord amb el model que es pot obtenir al web www.sant-miquel.com.

Els treballs presentats han d'estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat Espanyol i han de disposar del corresponent codi ISBN. No s'admetran reedicions, llevat que representin un canvi substancial en el contingut de l'obra.

En ambdues modalitats, les obres podran ser presentades indistintament per l'autor o per la entitat editora.

En el cas del Llibre s'hauran de remetre, com a mínim, cinc exemplars. En el cas de l'Article tècnic, es remetrà en fitxer pdf juntament amb la informació corresponent a l'entitat editora, revista i número o mitjà en el que s'ha publicat o, quan correspongui, direcció url. Quan es tracti d'articles tècnics editats en format paper, es lliuraran també un mínim de cinc exemplars de la revista.

En tots els casos els documents hauran de depositar-se amb anterioritat al dia 24 de juny de 2017 a:

FIRA DE LLEIDA
PREMI DEL LLIBRE AGRARI
Per missatgeria:
Edifici Mercolleida – Av. Tortosa, 2
25005 LLEIDA
Per correu electrònic a:
ipineda@firadelleida.com

El jurat està integrat per professionals i tècnics de les disciplines de les obres presentades i per representants de cadascuna de les institucions patrocinadores. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

El premi atorgat a la convocatòria del Llibre serà de 3.500 euros per a l'autor i un diploma per a l'editorial i l'autor. Al premi de l'Article Tècnic es destinarà la quantitat de 1.500 euros per a l'autor i un diploma per a l'editorial i l'autor. El Jurat pot declarar els premis deserts o, en cada modalitat, distribuir-ne l'import
a parts iguals entre dues o més obres.

El veredicte del jurat es farà públic el mes de setembre de 2017 i el lliurament dels premis es realitzarà en la cerimònia de clausura de la 63a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL. En aquest acte, els autors que hagin obtingut els premis exposaran els aspectes fonamentals de l'obra guanyadora.

Informació relacionada

Compartir