Inici » Àgora » Convocatòria de l’Assemblea General ANIA
General

Convocatòria de l’Assemblea General ANIA

Convocatòria de l’Assemblea General ANIA

Convocatòria de l’Assemblea General ANIA

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Convocatòria en format PDF 

EN PRIMERA CONVOCATÒRIA – Data: 18 de desembre de 2018

Hora: 8,00 hores

EN SEGONA CONVOCATÒRIA – Data: 19 de desembre de 2018

Hora: 12:00 hores

Lloc

Aula 2 de Instituto de la Ingeniería de España, carrer General Arrando núm.38, 28010 Madrid

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 31 de gener de 2018.
2.- Ratificació dels càrrecs electes de la Junta Directiva.
3.- Informe de la presidenta.
4.- Tancament de l’exercici 2017
5.- Seguiment del pressupost i situació economicofinancera de l’exercici 2018.
6.- IV Congrés Nacional d’Enginyers Agrònoms 2018.
7.- Pressupostos per a l’exercici 2019.
8.- Altes i baixes dels associats.
9.- Proposta d’activitats per a l’any 2019.
10.- Assumptes diversos.
11.- Torn obert de paraules.

Share This Post