Inici » Àgora » Convocatòria 2019 Ajuts cooperació per a la innovació
General

Convocatòria 2019 Ajuts cooperació per a la innovació

Convocatòria 2019 Ajuts cooperació per a la innovació

S’ha publicat la Resolució ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoquen per a 2019 els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020).

Objecte

Ajuts destinats a la cooperació per a la innovació, a través de la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (plantejament i redacció de projectes innovadors) i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, d’acord amb el Programa de Desenvolupament rural de Catalunya del període 2014-2020

Ajuts a la creació de Grups Operatius
Sufragar les despeses de creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles per al plantejament i la redacció de projectes d’innovació per part d’aquests grups definits a l’apartat 2 d’aquest annex 1.
Els projectes han de ser innovadors i complir els requisits establerts a l’apartat 3 d’aquest annex 1.

Ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius
Sufragar les despeses de realització de projectes pilot innovadors duts a terme pels Grups Operatius de l’AEI en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles definits a l’apartat 2 d’aquest annex 2.
Els projectes han de ser innovadors i complir els requisits establerts a l’apartat 3 d’aquest annex 2.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar per mitjans exclusivament telemàtics a partir del 8 de juny de 2019, i fins al 31 d’octubre de 2019 (inclòs). Podeu accedir al tràmit a través d’aquests enllaços:

–  Ajut a la Creació de Grups Operatius de l’AEI (redacció de projectes innovadors)

–  Ajut al Funcionament de Grups Operatius (projectes pilot innovadors)

Lloc de presentació

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran preferentment en imprès normalitzat que es podrà descarregar de la seu electrònica https://seu.gencat.cat, mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits), o obtenir a qualsevol dependència del DARP. Les persones obligades a comunicar-se electrònicament amb l’Administració, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, seguiran el procediment descrit a l’annex 3 d’aquestes bases reguladores. En el cas que no hagi estat possible realitzar la tramitació telemàtica a causa de problemes tècnics sobrevinguts el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, i acreditats justificadament per la persona sol·licitant, el termini de presentació de sol·licituds s’ampliarà tres dies i es podrà fer presencialment.

Aquestes sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i es presentaran a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Normativa

Més informació

Compartir