Inici » Àgora » Aprovat Reial decret llei sobre mesures urgents complementàries per donar suport a l’Economia i l’ocupació

Aprovat Reial decret llei sobre mesures urgents complementàries per donar suport a l’Economia i l’ocupació

Aprovat Reial decret llei sobre mesures urgents complementàries per donar suport a l’Economia i l’ocupació

Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’Economia i l’ocupació

El BOE ha publicat avui el “Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació”,  per tal de respondre a les necessitats de suport reforçat derivades de la prolongació d’aquesta situació excepcional, de seguir protegint i donant suport a el teixit productiu i social, de minimitzar l’impacte i de facilitar que l’activitat econòmica es recuperi quant comenci a remetre aquesta situació d’emergència de salut pública, s’aprova un nou paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades i se centra en el suport a les empreses i als treballadors .

Mesures principals

 • S’amplia la cobertura de la prestació per atur als treballadors acomiadats durant el període de prova d’un nou treball.
 • S’ajusten les bases imposables dels impostos a la situació econòmica, alliberant 1.100 milions d’euros de liquiditat per a les empreses, en particular pimes i autònoms.
 • Es redueix a el 0% l’IVA aplicable al subministrament de material sanitari de productors nacionals a entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris, amb un estalvi de més de 1.000 milions d’euros.
 • Es redueix també l’IVA dels llibres, revistes i diaris electrònics per alinear-lo amb l’aplicable als de paper.
 • La Línia d’Avals de l’ICO de 100.000 milions d’euros permetrà cobrir pagarés d’empresa i reforçar les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes.
 • S’habilita el Consorci de Compensació d’Assegurances perquè actuï com reassegurador dels riscos de l’assegurança de crèdit, el que reforçarà la canalització de recursos per al crèdit comercial.
 • S’incrementa l’àmbit d’aplicació dels ERTEs per causa de força major per cobrir caigudes significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials que també han vist reduïts els seus ingressos.
 • Es prorroga dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.
 • S’estableix un mecanisme per a la renegociació i ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci.
 • Es redueixen els aranzels notarials per a la novació de crèdits no hipotecaris.
 • S’adopten mesures de flexibilitat per ajustar a la situació actual la regulació relativa a determinats sectors i activitats, incloent les relatives a ports, investigació universitària, centres tecnològics, treballadors agraris i cooperatives.
 • Es crea una Fundació esportiva dotada amb fons provinents de la venda de drets audiovisuals del futbol per contribuir a finançar i dotar d’estabilitat a l’esport federatiu, a l’esport olímpic i paralímpic.

Documentació relacionada

Publicació al BOE del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril

Share This Post