Inici » Àgora » Aprovada la nova Llei de Canvi Climàtic

Aprovada la nova Llei de Canvi Climàtic

Aprovada la nova Llei de Canvi Climàtic

Aprovada la nova Llei de Canvi Climàtic

Publicada al BOE de 21 de maig, la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al BOE.

Aquesta llei té per objecte facilitar la descarbonització de l’economia espanyola, la seva transició a un model circular, de manera que es garanteixi l’ús racional i solidari dels recursos; i promoure l’adaptació als impactes de l’canvi climàtic i la implantació d’un model de desenvolupament sostenible que generi ocupació decent i contribueixi a la reducció de les desigualtats.

Estableix objectius mínims nacionals per a l’any 2030: la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle; assolir una penetració d’energies renovables en el consum d’energia final i aconseguir un sistema elèctric amb, almenys, un 74% de generació a partir d’energies d’origen renovable. Aquestes mesures tenen per objecte la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, energies renovables i eficiència energètica.

Objectius que s’implementaran a través de successius plans nacionals d’Energia i Clima (PNIEC), que permetran reduir les emissions, duplicant el percentatge de renovables en el consum final.

Documentació relacionada

Share This Post