Inici » Àgora » Ajuts per a la transformació i comercialització de la producció agrària.

Ajuts per a la transformació i comercialització de la producció agrària.

Ajuts per a la transformació i comercialització de la producció agrària.

S’ha publicat al DOGC núm. 5178, de 22/07/2008, l’ORDRE AAR/354/2008, de 16 de juliol, que regula per a l’any 2008 la comunicació prèvia a l’inici de les inversions acollides al règim dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris.(22.07.2008)
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR

S’ha publicat al DOGC núm. 5178, de 22/07/2008, l’ORDRE AAR/354/2008, de 16 de juliol, que regula per a l’any 2008 la comunicació prèvia a l’inici de les inversions acollides al règim dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris.(22.07.2008)
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR

L’objecte de l’Ordre és establir el procediment preceptiu per tal que els interessats a sol·licitar els ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris que s’estableixin en el marc del PDR per al període de programació 2007-2013 puguin iniciar els seus projectes d’inversió abans de la publicació de la convocatòria d’aquests ajuts.

Aquest procediment té caràcter excepcional i només és aplicable als ajuts que es convoquin sobre aquesta matèria durant l’exercici 2008.

Els ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris que s’establiran en el marc del PDR per al període de programació 2007-2013 són els que consten al web del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural http://www.gencat.net/darp/c/serveis/pdr/cpdr00.htm.

El termini per presentar les sol·licituds serà des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre fins a la data d’entrada en vigor de l’ordre d’ajuts corresponent.

Informació relacionada

Share This Post