Inici » Àgora » Adapta els teus projectes al Codi Estructural

Adapta els teus projectes al Codi Estructural

Adapta els teus projectes al Codi Estructural

Adapta els teus projectes al Codi Estructural (CE)

Com us venim informant des de les Secretaries tècniques dels Col·legis d’Enginyers Agrònoms, hem detectat que un dels errors més comuns en els projectes d’edificació que es presenten al visat és la manca d’aplicació del Codi d’Estructural (CE). La seva aplicació és obligatòria als projectes d’edificació des de l’11 de novembre de 2021.

Per aquest motiu, les secretaries tècniques dels Col·legis hem elaborat documents perquè serveixin de suport per a l’adequació dels projectes al CE.

  • Memòria: Justificació de compliment de CE
  • Annex de Càlculs de Formigó
  • Plec de Condicions
  • Annex: Pla de Control de Qualitat

Plantilles i documents de treball

Ja teniu disponible a l’apartat de la web  » SERVEIS » Exercici professional » Plantilles i documents de treball  els documents tipus que us serviran de suport per adaptar els vostres projectes d’edificació al CE.

Aquests documents no són definitius, estan subjectes a ampliacions i actualitzacions que vagin sorgint i que anirem actualitzant.

Vídeo de la Jornada pràctica d’aplicacació celebrada el dia 12 de gener

Ja pots visualitzar el vídeo a  » SERVEIS » Exercici professional » Plantilles i documents de treball » INFORMACIÓ sobre els documents de suport el codi estructural/  

Notes i enllaços:

    

Share This Post