Inici » Àgora » 47 Premi del Llibre Agrari i 3 Premi de l’Article Tècnic Agrari (2018)
General

47 Premi del Llibre Agrari i 3 Premi de l’Article Tècnic Agrari (2018)

47 Premi del Llibre Agrari i 3 Premi de l’Article Tècnic Agrari (2018)

Presentació

Amb motiu de la 64a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL, que tindrà lloc del 27 al 30 de setembre de 2018, es convoca el 47è Premi del Llibre Agrari i el 3r Premi de l’Article Tècnic Agrari.

Les convocatòries compten amb el patrocini del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, del Col·legi de Veterinaris de Lleida i de CaixaBank.

Ambdues convocatòries tenen com objectiu primordial la distinció de les obres o articles recentment publicats, en format imprès o digital, que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural. Igualment, es pretén estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada al sectors esmentats.

 Membres del jurat

 
Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida Col·legi Oficial d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya

 

Presidenta
Sra. Isabel Perea Jou
Enginyera tècnica agrícola
Col·legi oficial d’enginyers tècnics agrícoles i forestals de Catalunya

Sr. Carles Bernat Juanós
Enginyer tècnic agrícola

Sr. Francesc Clarisó Guasch
Enginyer tècnic agrícola
Col·legi oficial d’enginyers tècnics agrícoles i forestals de Catalunya

Sr. Carles Estaran Justribó
Enginyer agrònom
Col·legi oficial d’enginyers agrònoms de Catalunya

Sra. Carmen López Burillo
Veterinària
Col·legi de veterinaris de Lleida

Sr. Juan Antonio Martín Sánchez
Enginyer agrònom

Sr. Josep Torra Masip
Veterinari
Col·legi de veterinaris de Lleida

Secretari
Sr. Santiago Planas de Martí
Dr. Enginyer agrònom

 

Bases

1.  Temes relacionats:

– la producció agrària i forestal
– veterinària i salut animal
– la indústria alimentària
– els espais verds
– la gestió del territori
– la preservació ambiental
– l’economia agroalimentària
– l’àmbit rural, en general

2. Els llibres i els articles tècnics presentats han d’haver estat publicats durant el període comprès entre el dia 1 de juny de 2017 i el dia 31 de maig de 2018. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de la data d’edició, emès per l’ editorial.

3. Els treballs presentats han d’estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat Espanyol i han de disposar del corresponent codi ISBN. No s’admetran reedicions, llevat que representin un canvi substancial en el contingut de l’obra.

4. En ambdues modalitats, les obres podran ser presentades indistintament per l’autor o per la entitat editora. En el cas del Llibre s’hauran de remetre, com a mínim, cinc exemplars. En el cas de l’Article tècnic, es remetrà en fitxer pdf juntament amb la informació corresponent a l’entitat editora, revista i número o medi en el que s’ha publicat o, quan correspongui, direcció url. Quan es tracti d’articles tècnics editats en format paper, es lliuraran també un mínim de cinc exemplars de la revista.

5. En tots els casos els documents hauran de depositar-se amb anterioritat al dia 22 de juny de 2018 a:

FIRA DE LLEIDA
PREMI DEL LLIBRE AGRARI
Per missatgeria:
Edifici Mercolleida – Av. Tortosa, 2
25005 LLEIDA
Per correu electrònic a:
mroca@firadelleida.com

6. El jurat està integrat per professionals i tècnics de les disciplines de les obres presentades i per representants de cadascuna de les institucions patrocinadores. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. El premi atorgat a la convocatòria del Llibre serà de 3.000 euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. Al premi de l’Article Tècnic es destinarà la quantitat de 1.000 euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. El Jurat pot declarar els premis deserts o, en cada modalitat, distribuir-ne l’import a parts iguals entre dues o més obres.

8. El veredicte del jurat es farà públic el mes de setembre de 2018 i el lliurament dels premis es realitzarà en la cerimònia de clausura de la 64a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL. En aquest acte, els autors que hagin obtingut els premis exposaran els aspectes fonamentals de l’obra guanyadora.

Històric de guanyadors

Compartir