Inici » Empreses » PESA MEDIOAMBIENTE SAU
PESA MEDIOAMBIENTE SAU

PESA MEDIOAMBIENTE SAU

Telèfon +34.93.223.49.79
Fax +34.93.223.50.91
Email ogaranto@pesa-ma.com
Tipus empresa Enginyeria
Adreça Avda. Generalitat 216, 2ª planta
CP 08174
Població Sant Cugat del Vallès
Comarca Vallès Occidental
Província Barcelona

Activitat empresarial

PESA MEDIOAMBIENTE SAU és una empresa tecnològica i constructora amb know-how propi especialitzada en el cicle integral de l’aigua.

L’empresa, present en el mercat des de l’any 1987, inicialment sota el nom de PASSAVANT ESPAÑA SA com a filial del grup alemany PASSAVANT GEIGER i més endavant participada també per la constructora gallega COPASA, va pasar l’any 2007 a denominar-se PESA MEDIOAMBIENTE SAU com a conseqüència del canvi d’accionariat, quedant tot el capital social sota el control de COPASA.

Des de sempre, els sectors principals objecte de la seva activitat han estat els següents:

Estacions Depuradores d’Aigües Residuals municipals i Industrials (EDAR’s).

Estacions Tractament Aigües Potables (ETAP’s).

Desalinitzadores.

Instal.lacions de Tractament de Fangs.

Instal.lacions de Biogàs.

Instal.lacions de recuperació energètica del biogàs mitjançant Cogeneració.

Instal.lacions de biomassa i recuperació energètica.

Entre les nostres darreres referències figuren les EDAR’s d’Ourense i Burgos executades en UTE i prevista la seva posada en marxa durant el 2016.

Actualment, l’empresa està present a Romania, Bulgària, Argèlia, Marroc i Perú.

Destinataris dels serveis i/o productes

La nostra activitat s'adreça tant a l'administració pública com a l'empresa privada.

Activitats destacades

NUEVAS ESTRATEGIAS DE ELIMINACIÓN DE NITRÓGENO VÍA NITRITO EN UNA PLANTA DE BIOFILTRACIÓN

Projecte de R+D+i dut a terme amb capital de PESA finançat pel CDTI.

Durant el trieni 2014 a 2016 es porta a terme la construcció i operació d’una planta pilot a escala semi -industrial amb capacitat pel tractament de 1m3/h d’aigua residual urbana.
El seu objectiu principal, consisteix en aconsseguir eliminar el nitrògen present a les aigües residuals urbanes directament des de la seva forma com a NO2 (nitrit) a N2 gas, sense haver de passar per la forma NO3 (nitrat), com habitualment succeeix en els procesos de nitrificació/desnitrificació, reduint-se en conseqüència en un 25% el consum energètic i en un 40% el requeriment de matèria orgànica.
La planta pilot es troba ubicada a l’EDAR de Caldes de Montbuí.
El seu disseny i execució ha estat a càrrec de PESA, mentre que el seguiment de la mateixa, es porta a terme conjuntament amb el centre tecnològic IRTA, i en concret, amb la seva secció GIRO, ubicat a Torre Marimon al municipi de Caldes de Montbuí.

Torna a totes les empreses