Inici » ÀGORA » Enllaços interessants

Enllaços interessants

Entre tots descobrim a la Xarxa espais interessants, relacionats amb l’activitat dels enginyers i enginyeres agrònoms.

En aquesta secció trobaràs algunes d’aquestes adreces classificades per categories. Et recomanem que comencis la cerca triant una de les categories.

Busca

Criteris Tècnics Codi Tècnic Edificació (CTE)

· Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación: DB SI – Seguridad en caso de incendio y DB SU – Seguridad de utilización.

Recopilació de consultes dirigides a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda.

Pots consultar els Criteris per a la interpretació i aplicació dels Documents Bàsics DB SI i DB SU al següents linKs:

Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico DB SI (actualización 18-mayo-2010)     


Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico DB SUA (actualización 18-mayo-2010)  


Altra informació

Plataforma Tecnológica Española del Agua

L’objectiu principal de la Plataforma Tecnològica Espanyola de l’Aigua i Reg és consolidar-se com un fòrum de cooperació per al foment de la I+D+i entre tots els agents científic tecnològics nacionals, adreçat a la millora constant de les tecnologies aplicables a la gestió sostenible dels recursos hídrics en el cicle integral de l’aigua i a potenciar el lideratge tecnològic espanyol a Europa i la resta del Món.

Guia d’integració paisatgística. Horts urbans i periurbans.

Publicada pel departament de Política Territorial i Obres Públiques, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. 

Link amb totes les dades i la versió digital que es pot consultar i descarregar

Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció

La present Guia tècnica proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb les obres de construcció.

Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció

Fundació forumambiental

En aquest link es recull la informació, actualitzada a mitjans de cada mes, dels ajuts i subvencions disponibles de les diferents administracions competents a Catalunya.

http://www.forumambiental.org/catala/subvencions.html

El portal dels PAISATGES DEL MEDITERRANI

El portal PAYSMED.NET és l’eina d’integració i divulgació dels coneixements sobre paisatges del Mediterrani
PAYS.DOC és un projecte d’iniciativa comunitària INTERREG IIIB MEDOCC
El portal conté:
Els materials de l’OBSERVATORI i els atlas del paisatge de cada col·laborador
Un catàleg amb les BONES PRACTIQUES referides al Premi mediterrani del paisatge
Les LINEES per a la gestió paisatgística del territori
Informacions sobre els col·laboradors del Projecte
l’ÀREA RESERVADA als col·laboradors

www.paysmed.net


Dades i estadístiques – Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Dades bàsiques de l’agricultura, la ramaderia i la pesca a Catalunya.

En aquest apartat podeu consultar les dades bàsiques sobre l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la industria agroalimentària a Catalunya de diferents anys.

Informació

  • 1
  • 3
  • 4