Inici » ÀGORA » Enllaços interessants

Enllaços interessants

Entre tots descobrim a la Xarxa espais interessants, relacionats amb l’activitat dels enginyers i enginyeres agrònoms.

En aquesta secció trobaràs algunes d’aquestes adreces classificades per categories. Et recomanem que comencis la cerca triant una de les categories.

Busca

Documents CTE

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo manté una política activa d’aclaració de dubtes, interpretacions, etc. dirigides a millorar l’aplicabilitat del CTE. L’esmentada política inclou l’elaboració de documents com: comentaris, documents de recolçament, etc. amb una relació amb el CTE  molt directa.

Documents CTE

Biblioteca on-line

En la pàgina web de la Sociedad Española de Acústica (SEA) podras trobar una Bibloteca en línia, on s’allotgen més de 3.000 articles sobre Acústica presentats en els diferents congressos d’Acústica organitzats per la SEA, així com els inclosos en la Revista d’Acústica, òrgan de difusió de la mateixa .

Els articles estan ordenats segons l’índex elaborat d’acord amb la classificació "PACS" de l’Institut Americà de Física (AIP). i es poden descarregar directament de la web "sense càrrec".

Accedir a la biblioteca on-line

Full monogràfic “Integració de la prevenció. Principis bàsics”

Publicació que busca informar i sensibilitzar sobre la necessitat d’integrar la prevenció de riscos laborals a totes les esferes d’activitat de l’empresa com a element bàsic per garantir la seguretat i la salut en el treball. El document indica quines són les funcions de la direcció de l’empresa, dels comandaments directes, del servei de prevenció i dels representants dels treballadors pel que fa a la integració de la prevenció, i detalla el contingut bàsic que ha de tenir la principal eina d’integració de la prevenció a l’empresa: el Pla de Prevenció.

Full monogràfic "integració de la prevenció. Principis bàsics"

Desenvolupament i implantació dels plans de seguretat i salut a la construcció

Aquest document proposa una metodologia i una estructura per millorar l’aplicabilitat dels plans de seguretat i salut laboral (PSS) a les obres de construcció. Aquesta proposta parteix d’una diagnosi sobre la situació actual dels PSS i de les problemàtiques més destacables pels diferents agents implicats en el procés constructiu. Els destinataris de la publicació són els agents que intervenen tant en la redacció dels plans de seguretat i salut com en la seva implantació durant la fase d’execució de l’obra, però està pensada per fer reflexionar i sensibilitzar els diferents professionals de l’àmbit de la construcció sobre la importància de disposar de plans de qualitat i aplicables. La publicació incorpora un cas pràctic que exemplifica la metodologia i estructura proposada en el document principal.

Desenvolupament i implantació dels plans de seguretat i salut a la construcció

FERTILITZANTS I FERTILITZACIÓ (web DAAM)

El DAAM estrena un nou apartat dins el seu web amb continguts renovats i que facilita l’accés a la informació relacionada amb els fertilitzants i la fertilització.

Nou apartat al web del DAAM ELS FERTILITZANTS I LA FERTILITZACIÓ

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha actualitzat la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i la Calculadora (versió 2012)

La Guia inclou els últims factors d’emissió disponibles, i serveix per estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport, així com les emissions fugitives de gasos fluorats, de qualsevol organització, com per exemple administracions públiques, ajuntaments i particulars.

GUIA PRÀCTICA

Adaptació de les explotacions a la normativa europea de Benestar Animal

Presentem els documents que fan referència a les polítiques de la Unió Europea en referència al benestar animal (BA). Amb aquests documents es pretén:

– Informar dels requisits mínims als diferents agents implicats
– Harmonitzar els criteris d’autorització de les actuacions per a l’adaptació al BA
– Evitar greuges entre productors catalans en els tràmits d’adaptació de les explotacions.

Adaptació de les explotacins ramaderes a la normativa de benestar animal concretament dels sectors de les gallines ponedores i del porcí.

Normativa catalana en matèria de residus

Pots consultar les lleis, decrets, ordres i subvencions en matèria de residus.

Normativa catalana en matèria de residus

Agricultural patterns from space – in pictures

Enllaç d’informació registrada per satèl·lit sobre visió de la diferent agricultura en el territori

L’Observatori del paisatge

L’Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d’assessorament de l’administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. La seva creació respon a la necessitat d’estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d’un desenvolupament sostenible.

Més informació

Catàleg de tràmits de l’OGE

Què és l’OGE?
El Govern de la Generalitat de Catalunya va crear, a finals de 1990, l’Oficina de Gestió Unificada (OGU) per activitats empresarials, amb un doble objectiu:

– concentrar en un únic punt tots el procediments que afectaven a una activitat industrial (finestreta única)
– resoldre’ls amb celeritat

Més informació