Inici » ÀGORA » Enllaços interessants

Enllaços interessants

Entre tots descobrim a la Xarxa espais interessants, relacionats amb l’activitat dels enginyers i enginyeres agrònoms.

En aquesta secció trobaràs algunes d’aquestes adreces classificades per categories.

Desenvolupament i implantació dels plans de seguretat i salut a la construcció

Aquest document proposa una metodologia i una estructura per millorar l’aplicabilitat dels plans de seguretat i salut laboral (PSS) a les obres de construcció. Aquesta proposta parteix d’una diagnosi sobre la situació actual dels PSS i de les problemàtiques més destacables pels diferents agents implicats en el procés constructiu. Els destinataris de la publicació són els agents que intervenen tant en la redacció dels plans de seguretat i salut com en la seva implantació durant la fase d’execució de l’obra, però està pensada per fer reflexionar i sensibilitzar els diferents professionals de l’àmbit de la construcció sobre la importància de disposar de plans de qualitat i aplicables. La publicació incorpora un cas pràctic que exemplifica la metodologia i estructura proposada en el document principal.

Desenvolupament i implantació dels plans de seguretat i salut a la construcció

FERTILITZANTS I FERTILITZACIÓ (web DAAM)

El DAAM estrena un nou apartat dins el seu web amb continguts renovats i que facilita l’accés a la informació relacionada amb els fertilitzants i la fertilització.

Nou apartat al web del DAAM ELS FERTILITZANTS I LA FERTILITZACIÓ

Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

La Guia inclou els últims factors d’emissió disponibles, i serveix per estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport, així com les emissions fugitives de gasos fluorats, de qualsevol organització, com per exemple administracions públiques, ajuntaments i particulars. De l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

GUIA PRÀCTICA

Normativa catalana en matèria de residus

Pots consultar les lleis, decrets, ordres i subvencions en matèria de residus.

Normativa catalana en matèria de residus

Agricultural patterns from space – in pictures (2011)

Enllaç d’informació registrada per satèl·lit sobre visió de la diferent agricultura en el territori

L’Observatori del paisatge

L’Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d’assessorament de l’administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. La seva creació respon a la necessitat d’estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d’un desenvolupament sostenible.

Més informació

Prevenció i control d’activitats

En els darrers anys, les administracions públiques han fet un esforç per simplificar la normativa ambiental i els procediments administratius sense renunciar, per això, a un nivell alt de protecció ambiental.

Més informació

Prevenció d’incendis

Informació general sobre Prevenció d’incendis. Normativa aplicable, Instruccions guies i recomanacions, consultes de prevenció d’incendis, etc.

Informació

Publicacions sobre Seguretat i salut laboral

En el web del  Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  podeu trobar publicacions com: Guies, manuals, estudis, protocols, etc…

Publicacions sobre Seguretat i salut laboral 

Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC)

En aquest apartat hi trobareu informació sobre el Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) que, a banda de ser un registre administratiu de caràcter públic, és una base de dades que conté ortoimatges aèries i dades geogràfiques i d’usos de cada parcel·la de terreny susceptible de beneficiar-se d’ajudes comunitàries.

SIGPAC

Plataforma Tecnológica Española del Agua

L’objectiu principal de la Plataforma Tecnològica Espanyola de l’Aigua i Reg és consolidar-se com un fòrum de cooperació per al foment de la I+D+i entre tots els agents científic tecnològics nacionals, adreçat a la millora constant de les tecnologies aplicables a la gestió sostenible dels recursos hídrics en el cicle integral de l’aigua i a potenciar el lideratge tecnològic espanyol a Europa i la resta del Món.

  • 1
  • 2