Inici » Esdeveniments » Formació » Jornada “La gestió de les inundacions”. A Tremp

Jornada “La gestió de les inundacions”. A Tremp

Inici 23/10/2019
Lloc Sala d'Actes del Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus
Pompeu Fabra, 21 Tremp

Jornada “La gestió de les inundacions”. A Tremp

Organitza: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Introducció

Amb motiu del Dia internacional per a la reducció del risc de desastres de les Nacions Unides (13 d’octubre), l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) organitza una jornada divulgativa sobre inundacions.

Les inundacions són un dels desastres naturals més freqüents i amb major impacte socioeconòmic i en pèrdua de vides humanes a escala mundial. A Catalunya, les inundacions són el risc amb més afectació a què esta exposada gran part de la població.

En primer lloc, s’explicaran les fases de treball en què s’articula la directiva d’inundacions en cada conca hidrogràfica: avaluació preliminar del risc d’inundacions (EPRI), elaboració dels mapes de perillositat i de risc (MAPRI); i s’aprofundirà en les mesures de prevenció i els plans de gestió del risc d’inundació (PGRI) referents a les limitacions dels usos en zones inundables.

En segon lloc, es parlarà de conceptes bàsics (zona de flux preferent i zona inundable) i s’esmentaran les limitacions derivades de l’aplicació dels articles 9 i 14 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH).

Per últim, s’exposaran alguns exemples d’inundacions recents a les comarques de Lleida i es presentarà un cas pràctic de modelització d’inundacions efectuat per l’ICGC al municipi de Rialp, com a exemple d’estudis geològics que permeten deduir possibles efectes dels aiguats i que són de gran utilitat per gestionar el territori i el medi ambient.

Programa

Programa en format PDF

18.00 – 18.10

Benvinguda al Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus i presentació de la jornada

18.10 – 18.35

La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una gestión integrada del riesgo
María Luisa Moreno, jefa del Área de Hidrología y Cauces, Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

18.35 – 19.00

La inundabilitat en la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH): informació bàsica i alguns episodis d’inundacions recents a les terres de Ponent

Manel Pascual, cap de la Demarcació Territorial de Lleida, Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

19.00 – 19.25

Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)

Joan Sunyer, Àrea de Geotècnia i Prevenció de Riscos Geològics, ICGC

19.25 – 19.45

Torn obert de paraules

Inscripcions

L’assistència és gratuïta però, atesa la capacitat limitada de la sala, és indispensable inscriure’s al més aviat possible.

Per a inscripcions clica AQUÍ

Compartir

Torna a Formació