Inici » Esdeveniments » Formació » III edició. Curs online de QGIS aplicat a l’Agricultura de Precisió. Nivell 1

III edició. Curs online de QGIS aplicat a l’Agricultura de Precisió. Nivell 1

Inici 17/10/2023

(Para acceder a la edición del curso en castellano, haz clic aquí.)

Presentació

El programa del curs que ara et proposem està basat en la presentació d’un programari lliure i gratuït conegut com a QGIS.

El programa QGIS té una sèrie de funcionalitats bàsiques similars a d’altres programes de SIG però disposa de funcionalitats extra molt interessants que el diferencien d’aquests i que, o bé, poden complementar el SIG amb el que ja treballis actualment, o bé, si no coneixes cap SIG és una molt bona opció a l’hora de decidir quin software de SIG triar per començar a treballar.

Es tracta d’un curs d’iniciació pel maneig de sistemes d’informació geogràfica especialment indicat per a enginyers que desenvolupen la seva activitat en el món rural i altres professionals que habitualment tenen la necessitat de gestionar qualsevol tipus de informació sobre un territori determinat.

Aquest és un software que a més de ser lliure es caracteritza per disposar d’una interfície senzilla i al mateix temps suficientment potent per poder desenvolupar eines de maneig d’informació territorial tant geogràfica com alfanumèrica.

QGIS pot treballar amb dades de diversos formats (gml, dxf, kml, shape, …) a més de disposar d’eines per a treballar com a client avançat d’informació remota (WMS, WFS…) ubicada en servidors de dades de manera que es pot accedir a diferents serveis com són el Cadastre, Institut Cartogràfic de Catalunya, SIGPAC, així com permetre la visualització de tota la cartografia de Google Maps.

D’entre les seves funcionalitats que el diferencien de la resta cal destacar: creació de formularis d’entrada de dades estandarditzats, exportar a KML per a visualitzar i localitzar cartografia teva en Google Earth i en dispositius mòbils, maneig de imatges satèl·lit/avioneta/dron per a càlculs de índex de vigor de la vegetació (Teledetecció), l’automatització d’impressió de múltiples plànols alhora (totes les finques d’un parcel·lari), generació de fitxers GML per a la validació gràfica cadastral, etc.

Ara tens l’oportunitat de descobrir com es gestionarà la informació geogràfica en el futur més proper i ho podràs aprendre amb una eina completament lliure, instal·lar-la en el teu ordinador o portàtil i practicar amb ella des del primer moment.

Objectiu

Al llarg del curs tindrem l’oportunitat que l’usuari conegui i utilitzi el programa QGIS, de manera que pugui treure’n el màxim partit en l’exercici diari de l’activitat o en el lleure.

Destinataris

Aquest curs està especialment indicat per a tècnics/enginyers que desenvolupen la seva activitat en el món agrícola i altres professionals que habitualment tenen la necessitat de gestionar qualsevol tipus d’informació sobre el territori amb una orientació clarament rural, tant si són particulars: empreses fructícoles, dissenyadors de sistemes de regs, com a serveis tècnics de l’administració: departament d’Agricultura; o altres institucions com cooperatives agrícoles, comunitats de regants, ADV’s, denominacions d’ origen, etc. I a estudiants que vulguin consolidar els seus coneixements de SIG.

Temari

Els Temari que ens hem marcat consolidar un cop finalitzat el curs és el següent:

1. Conèixer la cartografia gratuïta disponible i descarregar-se-la de les web’s del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC), Catastro, Hipermapa i web de Dades Obertes de la Generalitat.

2. Creació de cartografia pròpia des de zero sobre ortofotos per tal de poder crear el nostre propi GIS mitjançant: digitalització de totes les finques, inventariat de construccions (magatzems, casetes, etc,…) i infraestructures (sistema de canonades, hidrants, pous,…).

3. Fusió d’informació nostra continguda en taules Excel amb informació gràfica Cadastral/SIGPAC. D’utilitat per a tècnics que gestionin moltes parcel·les.

4. Crear formularis d’entrada de dades en el teu parcel·lari: amb botons i desplegables amb opcions predeterminades per a agilitzar i fer més còmoda la introducció de dades (es poden afegir fotografies preses en camp). Es pot usar en, per exemple, afegir informació extra en parcel·laris Cadastrals o recintes SIGPAC: espècie present, varietat, nom propietari, marc plantació, presencia/ absència de reg, adobat, producció kg/ha en diferents anys, etc…

5. Realització de mapes temàtics de colors en funció de variables d’interès.

6. Conèixer les cotes de les parcel·les a partir del Model Digital del Terreny.

7. Convertir qualsevol cartografia per a la seva visualització en el programa Google Earth (GE). GE és un conegut software que per la seva senzillesa és usat àmpliament, i que ens permetrà veure el que estem visualitzant en el nostre SIG, amés de fer-ne una perspectiva en 3D i veure així quin és el relleu del terreny en la zona que ens interessi.

8. Ficar com a mapa base de fons la cartografia de Google Maps. Ens permet visualitzar qualsevol lloc del món sense sortir del nostre programa de SIG i podrem dibuixar parcel·les i mesurar-ne la seva superfície.

9. Carregar i visualitzar la cartografia creada per nosaltres en el nostre dispositiu mòbil (tablet/smartphone) amb Google Maps i poder localitzar parcel·les i infraestructures de reg en camp amb el mòbil.

10. Conèixer alguns plugins (complements de a més a més) que es poden afegir al programa per tal de habilitar funcionalitats d’interès extra que no venen per defecte en la instal·lació del programa.

11. Ús de l’StreetView. Ens permet visualitzar les fotografies realitzades pel cotxe de Google de qualsevol lloc del món i fer cop d’ull de finques al costat de camins i carreteres abans de visitar-les.

12. Importació/Exportació a diferents formats de cartografia: AutoCAD (DXF) i Google Earth/Maps (KML).

13. Mesurar longituds i superfícies directament sobre ortofotos i/o mapes de Google Maps, etc…).

14. Creuament de cartografia per a obtenir àrees incloses dins zones ZEPA, PEIN o Xarxa Natura 2000.

15. Impressions de mapes a format d’imatge per a presentació d’informes.

16. Creació de plànols amb caixetins per a la seva impressió en paper i en pdf

Preu

  • Col·legiats/des: 240€
  • Preassociats/des (estudiants màster): 190€
  • No col·legiats/des: 290€

100% bonificable per la Fundació Tripartita (només per treballadors per compte aliena -assalariats-)

Per a la bonificació, és imprescindible matricular-se i sol·licitar la bonificació a la secretaria tècnica del COEAC, com a mínim 10 dies abans de l’inici del curs

El curs es pot BONIFICAR totalment a través de la Fundació TRIPARTITA. El servei de tramitació està inclòs en el preu.

Demaneu informació amb certa antelació i/o sol·liciteu la bonificació enviant un correu electrònic a agronoms@agronoms.cat (com a mínim 10 dies abans de l’inici del curs).

Per poder-se bonificar el curs, és necessari assistir al 80% de les hores de la formació. El format del curs és en línia, i per justificar l’assistència es tindran en compte les hores de connexió en directe durant el desenvolupament del curs.

Materials i infraestructura

És necessari tenir ordinador amb accés a internet, per seguir el curs. S’ha d’evitar utilitzarun ordinador molt antic per a fer el curs; com a mínim, hauria de tenir el Windows 8 o superior i 8 GB de RAM, i disposar de certa quantitat d’espai de disc dur per tal de descarregar la cartografia amb què es treballarà.

Per al màxim aprofitament del mateix, es recomana, a més, poder disposar de dues pantalles, o bé d’un dispositiu addicional (tipus tauleta), per poder seguir les indicacions del professor i fer anar el programa.

El curs s’impartirà a través del Zoom i de l’aula virtual de la plataforma Formación Agrónomos. Les persones inscrites, en el moment oportú, rebran la informació per accedir-hi.

Professorat

El curs serà impartit pel tècnic especialitzat Antoni Riba, de l’empresa VÈRTEX Agroforestal.

Inscripcions

La inscripció al curs s’ha de tramitar mitjançant el formulari d’inscripció que trobaràs al final d’aquesta pàgina, abans del dia 8 d’octubre de de 2023. Places limitades.

L’organització es reserva la possibilitat de suspendre el curs, en cas que no hi hagi un nombre mínim d’inscrits.

Instruccions de pagament

Els col·legiats i col·legiades podeu sol·licitar que el pagament es faci per domiciliació bancària, especificant-ho a l’apartat d’observacions del formulari.

Si no, podeu fer una transferència bancària al c/c ES41 2100 3054 60 2500045971 de “La Caixa”.

Al concepte de la transferència s’ha de fer constar “el cognom + Curs QGIS nivell 1”. Un cop comprovat que el pagament s’ha fet efectiu, es confirmarà la inscripció amb un missatge de correu electrònic.

La inscripció es farà efectiva en el moment de fer el pagament de la matrícula.

Certificat de superació del curs

Per obtenir el diploma d’assistència, s’ha d’haver assistit en directe a un mínim del 80% d’hores del curs. El format del curs és en línia, i per justificar l’assistència es tindran en compte les hores de connexió en directe durant el desenvolupament del curs.

Dates

Els dimarts 17 i 24 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2023.

Horari

Tarda: de 16.00h a 20.00h.

Reserves

Tipus d'entradas Places
Inscripció al curs

Dades personals

Dades professionals

Dades de facturació

POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa. Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades. En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit. Li informem de la possibilitat que té d\'exercir els drets d\'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a PASSEIG DE GRÀCIA 55-57,08007 BARCELONA, BARCELONA, o al correu electrònic AGRONOMS@AGRONOMS.CAT.


Share This Post

Torna a Formació