Inici » Esdeveniments » Formació » CURS ON LINE DE FORMACIÓ PER A TÈCNICS COMPETENTS EN L’ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ. “Nivell BÀSIC + Nivell SUPERIOR”

CURS ON LINE DE FORMACIÓ PER A TÈCNICS COMPETENTS EN L’ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ. “Nivell BÀSIC + Nivell SUPERIOR”

Inici 26/09/2019
Lloc Seu del COAATT i ON-LINE
Rambla Francesc Macià, 6 baixos Tarragona

CURS ON LINE DE FORMACIÓ PER A TÈCNICS COMPETENTS EN L’ ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ. Nivell BÀSIC + Nivell SUPERIOR.

Organitza: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona (COAATT)

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya ha arribat a un acord amb el COATT per a oferir preus especials en aquest curs.

Lloc:     On-line i sessions presencials a Tarragona

Data:    Sessió inicial: 26 de setembre de 2019 – Seu del COAATT Tarragona

Dates del curs: Del 26/09/2019 al 27/03/2020

Presentació

El decret d’autoprotecció 30/2015 de 3 de març, modifica el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures, i també estableix que els plans d’autoprotecció els poden redactar exclusivament tècnics acreditats a tal efecte.
El COAATT com a centre acreditat per la Generalitat de Catalunya, forma tècnics per a obtenir les acreditacions pertinents.
Existeixen dos nivells d’acreditació:

 • La BÀSICA “d’àmbit local”: permet realitzar els PLANS D’AUTOPROTECCIÓ que el decret recull en aquesta categoria, i que són activitats de menor risc, per ocupació o per tipus d’activitat, i que avalua i homologa el propi Ajuntament.
 • La SUPERIOR “d’àmbit de Catalunya”: recull tota la resta d’activitats amb un àmbit d’afectació més general, pel risc que comporten o be per la ocupació que tenen. Aquests plans d’autoprotecció els avalua la Direccó General de Progecció Civil i holologa la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, i per obtenir-la és imprescindible tenir la formació en el l’àmbit local.

Pot accedir a aquesta formació qualsevol persona amb titulació universitària, tot i que el caràcter del treball que es desenvolupa, o declina cap a tècnics de l’àmbit de la construcció o industrial.

Requisits

Per poder accedir a aquesta acreditació el departament exigeix, a part del diploma conforme s’ha aprovat el curs, una titulació universitària.

Al finalitzar el curs, el COAATT com a centre acreditat per a la impartició de cursos per a tècnics habilitats en plans d’autoprotecció emetrà, si és el cas, un diploma de cadascun dels nivells per poder sol·licitar l’acreditació al departament d’interior.

En aquest enllaç podreu veure el procediment i condicions per a la sol·licitud de l’acreditació.

L’admissió el curs serà per estricte ordre d’inscripció, i es portarà a terme amb un mínim de 5 alumnes.

Professorat

El tutor del curs és el Sr. Joan Carles  Francès Tudel,  llicenciat en geografia i tècnic protecció civil.

Programa

NIVELL BÀSIC – ÀMBIT LOCAL (142 hores lectives)

MÒDUL A – Introducció a la protecció civil.

Introducció bàsica a la protecció civil de Catalunya.
La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya.
La gestió de les emergències.
Tecnologies de suport a la protecció civil.

MÒDUL B – Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del decret d’autoprotecció.

Normes bàsiques d’autoprotecció.
Normes tècniques d’autoprotecció.

MÒDUL C – Pautes bàsiques per a l’elaboració dels plans d’autoprotecció (PAU).

Introducció bàsica a la redacció d’un pau.
Anàlisi del risc d’un pau: tipus de risc associat.
Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció.
Estructura organitzativa d’un pau.
Implantació, manteniment i actualització d’un pau.

MÒDUL D – Exercicis pràctics i treball mòdul bàsic.

NIVELL SUPERIOR – ÀMBIT CATALUNYA (84 hores lectives)

MÒDUL 1
Introducció als plans d’autoprotecció d’interès per la protecció civil de Catalunya

Decret 30/2015. Annex I.
Introducció a la redacció d’un pla  d’autoprotecció.
Pautes per a l’elaboració d’un pla d’autoprotecció d’activitats de les parts A i B del decret 30/2015.
Risc en instal·lacions SEVESO

Normativa sobre activitats amb matèries Perilloses
Pautes per a l’elaboració d’un pla d’autoprotecció d’activitats de les parts A i B del decret 30/2015. Anàlisi del risc i tipus de risc associats a les activitats. Instal•lacions de  matèries perilloses.
Reial decret 840/2010; Reial decret 1196/2003; Decret 174/2001.

MÒDUL 2
Risc en el transport de matèries perilloses

Normativa sobre activitats amb matèries perilloses
Pautes per a l’elaboració d’un pla d’autoprotecció d’activitats de les parts A i B del decret  30/2015. Anàlisi del risc i tipus de risc associats a les activitats. El transport de mercaderies perilloses.
Reial decret 551/2006 (aplicació de l’ADR); Reial decret 412/2001 (aplicació del RID); Reial decret 1749/84: Reial decret 387/1996; Reial decret 255/2003; Reial decret379/2001; Reglament CLP CE 1272/2008; Reial Decret 230/1998.
Risc biològic

Normativa sobre activitats amb matèries perilloses
Reial decret 664/1997; Reial decret 178/2004; Llei 9/2003.

MÒDUL 3
Risc radiològic

Normativa sobre activitats amb matèries Perilloses.
Les guies del CSN.
Pautes per a l’elaboració d’un pla d’autoprotecció d’activitats de les parts A i B del decret 30/2015. Anàlisi del risc i tipus de risc associats a les activitats. El risc nuclear i radiològic.
Reial decret 35/2008.
Risc en la mineria

Normativa sobre activitats amb matèries Perilloses.
Normativa sobre activitats en instal·lacions, infraestructures i altres.
Reial Decret 863/1985 ; Reial Decret 150/1996.

MÒDUL 4
Serveis bàsics

Normativa sobre activitats en instal·lacions, infraestructures i altres.
Pautes per a l’elaboració d’un pla d’autoprotecció d’activitats de les parts A i B del decret 30/2015. Anàlisi del risc i tipus de risc associats a les activitats. Instal•lacions i infraestructures: carreteres, túnels, ports, aeroports i serveis bàsics.
Llei 54/1980; Reial decret 863/1985.
Edificis de Gran Alçada.

Normativa sobre activitats en instal·lacions, infraestructures i altres Llei 3/2010.

MÒDUL 5
Risc en preses i embassaments

Normativa sobre activitats en instal·lacions, infraestructures i altres.
Pautes per a l’elaboració d’un pla d’autoprotecció d’activitats de les parts A i B del decret 30/2015.  Anàlisi del risc i tipus de risc associats a les activitats. Instal·lacions i infraestructures: preses i embassaments.

Risc en carreteres, túnels, ports, aeroports

Normativa sobre activitats en instal·lacions, infraestructures i altres .
Pautes per a l’elaboració d’un pla d’autoprotecció d’activitats de les parts A i B del decret 30/2015. Anàlisi del risc i tipus de risc associats a les activitats. Instal·lacions i infraestructures carreteres, túnels, ports, aeroports i serveis bàsics.
Reial decret 635/2006; Llei 48/2003; Llei 5/1998; Reial decret 145/1989; Reial decret 253/2004; Llei 21/2003; Llei 14/2009; Reial decret 810/2007; Reial decret  2307/2004; Llei 4/2006.

Metodologia

 • A l’inici del curs es realitzarà una sessió presencial introductòria de dues hores de durada i de caràcter obligatori, que es portarà a terme a les instal·lacions del COAATT.
  Seguidament el curs constarà de dos nivells.
 • En el nivell bàsic hi haurà tres mòduls de continguts teòrics de seguiment online amb les corresponents autoevaluacions, i pràctiques obligatòries,  i un treball final.
  S’aniran obrint els mòduls A, B i C de forma correlativa, segons el pautat en el calendari. La durada d’aquet nivell serà de 2 mesos (aproximadament), i passat aquest temps es realitzarà l’examen de la totalitat dels continguts que serà exclusivament de forma presencial.
  Un cop superat l’examen es podrà entregar el treball final del mòdul bàsic.
 • El funcionament del nivell superior serà idèntic al bàsic. Es realitzarà una sessió presencial del nivell superior, i el curs constarà de 5 mòduls, les corresponents autoevaluacions, els exercicis pràctics, l’examen i el treball final. La durada prevista també és de dos mesos aproximadament.

Durant tot el període es pot contactar amb el tutor o l’administrador, via correu electrònic per resoldre dubtes, i/o fer tutories pel desenvolupament del projecte.

Dates d’interès

 • Sessió inicial nivell Bàsic: Dijous 26 de setembre de 2019 de 17:00h a 19:00h – Seu del COAATT Tarragona
 • Examen nivell Bàsic: Dimarts 3 de desembre 2019, 17:00h  –  Seu del COAATT Tarragona
 • Entrega Treball nivell Bàsic: data límit, divendres 20 de desembre de 2019 (online)
 • Sessió inicial nivell Superior: Dimecres 22 de gener de 2020, de 17:00h a 19:00h –  Seu del COAATT Tarragona
 • Examen nivell superior: Dimecres 11 de març de 2020 – Seu del COAATT Tarragona
 • Entrega treball nivell superior: Divendres 27 de març de 2020 (online)

Lloc: Seu del COAATT. Rambla Francesc Macià, 6, baixos,  TARRAGONA

Preus

Com que el curs consta de dos nivells que es poden fer de forma independent, (només podran accedir al nivell superior aquelles persones que acreditin haber cursat el nivel bàsic), us presentem els preus de cada nivell i de tot el curs complert.

LLOC

Local Direcció
ON LINE TARRAGONA (TARRAGONA) CP:43005

 

MATRÍCULA

Import col·legiats: 812,80 €
Import no col·legiats: 1.016,00 €

 

INSCRIPCIÓ 

Emplenant el formulari que trobaràs més abaix.

Data límit d’inscripció: 14/09/2019

Reserves

Les inscripcions estan tancades per aquest esdeveniment.

Share This Post

Torna a Formació