Inici » Esdeveniments » Formació » Cursos » Altres cursos » CURS “ON LINE” DE FORMACIÓ PER A TÈCNICS COMPETENTS EN L’ ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ “Nivell BÀSIC + SUPERIOR” (Tarragona, Sessió inicial el 1 de febrer de 2017)

CURS “ON LINE” DE FORMACIÓ PER A TÈCNICS COMPETENTS EN L’ ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ “Nivell BÀSIC + SUPERIOR” (Tarragona, Sessió inicial el 1 de febrer de 2017)

31 de desembre de 2016 - 1 de febrer de 2017 // 00:00

Organitza: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona (COAATT). El Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya ha arribat a un acord amb el COATT per a oferir preus especials en aquest curs.

Lloc:   ON-LINE  i 4 sessions presencials a Tarragona. Seu del COAATT Tarragona.

Data:    Sessió inicial: 1 de febrer de 2017, de 18:00h a 20:00h

Durada curs: de febrer a juny 2017

         

PRESENTACIÓ

El decret d'autoprotecció 30/2015 de 3 de març, aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i fixa el contingut d'aquestes mesures, i també estableix que els plans d'autoprotecció els poden redactar exclusivament tècnics acreditats a tal efecte.

El COAATT com a centre acreditat per la Generalitat de Catalunya, forma tècnics per a obtenir les acreditacions pertinents.

Existeixen dos nivells d'acreditació:

– La BÀSICA "d'àmbit local": permet realitzar els PLANS D'AUTOPROTECCIÓ que el decret recull en aquesta categoria, i que són activitats de menor risc, per ocupació o per tipus d'activitat, i que es revisen a l'Ajuntament del propi municipi.

– La SUPERIOR "d'àmbit de Catalunya": recull tota la resta d'activitats amb un àmbit d'afectació més general, pel risc que comporten o bé per l'ocupació que tenen. Aquests plans d'autoprotecció es revisen al departament de protecció civil de la Generalitat de Catalunya, i per obtenir l'acreditació és imprescindible tenir la formació en  l'àmbit local.

Pot accedir a aquesta acreditació qualsevol persona amb titulació universitària, tot i que el caràcter del treball que es desenvolupa, o declina cap a tècnics de l'àmbit de la construcció o industrial.

REQUISITS

El departament exigeix, a part del diploma conforme s'ha aprovat el curs, una titulació universitària.

Al finalitzar el curs, el COAATT com a centre acreditat per a la impartició de cursos per a tècnics habilitats en plans d'autoprotecció emetrà, si és el cas, un diploma per poder sol·licitar l'acreditació al departament d'interior.

En aquest enllaç podreu veure el procediment i condicions per a la sol·licitud de l'acreditació.

 

L'admissió el curs serà per estricte ordre d'inscripció, i es portarà a terme amb un mínim de 5 alumnes.

PROFESSORAT

El tutor del curs és el Sr. Joan Carles  Francès Tudel,  llicenciat en geografia i tècnic protecció civil.

 

PROGRAMA

 

Nivell Bàsic

 

MÒDUL B1 – Introducció a la protecció civil.

Introducció bàsica a la protecció civil de Catalunya.

La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya.
La gestió de les emergències.
Tecnologies de suport a la protecció civil.

 

MÒDUL B2 – Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del decret d'autoprotecció.

Normes bàsiques d'autoprotecció.
Normes tècniques d'autoprotecció.

 

MÒDUL B3 – Pautes bàsiques per a l'elaboració dels plans d'autoprotecció (PAU).

Introducció bàsica a la redacció d'un pau.
Anàlisi del risc d'un pau: tipus de risc associat.
Descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció.
Estructura organitzativa d'un pau.
Implantació, manteniment i actualització d'un pau.

 

MÒDUL B4 – Exercicis pràctics i treball mòdul bàsic.

 

Nivell Superior

 

Introducció

Introducció als plans d'autoprotecció per la protecció civil de Catalunya. Decret 30/2015
Redacció d'un PAU d'interès per a la protecció civil de Catalunya

 

Mòdul A1 

Risc en instal·lacions SEVESO. Normativa
Risc en el transport de matèries perilloses. Normativa

 

Mòdul A2

Risc biològic. Normativa
Risc radiològic. Normativa
Risc en la mineria. Normativa
Serveis bàsics

 

Mòdul A3

Risc en preses i embassaments
Risc en carreteres, túnels, ports, aeroports
Planificació i execució de simulacres

 

Mòdul A4

Prevenció d'incendis. Edificis de Gran Alçada
Prevenció d'incendis. Caracterització d'edificis. -Prevenció d'incendis. Llei 3/2010

 

METODOLOGIA

Cada nivell constarà d'una sessió introductòria  i els corresponents mòduls de continguts teòrics de seguiment online. Un cop finalitzat cada mòdul s'haurà de realitzar una autoevaluació per saber els coneixements adquirits, i un exercici pràctic. Al final de cada nivell, la realització dels exercicis pràctics que s'han realtizat amb cada mòdul ens ajudaran a composar un treball final que és un plà d'autoprotecció.

Les sessions introductòries, es realitzarà a les instal·lacions del COAATT. Tindran una durada de dues hores i són de caràcter obligatori. A partir d'aquest moment s'aniran obrint els mòduls del forma correlativa, cada setmana. Al final de cada nivell es realitzarà un examen que es realitzarà presencialment. Un cop superat l'examen es podrà entregar el treball final .

Per a cada nivell aprovat s'entregarà un diploma amb el qual podeu accedir a l'acreditació. Durant tot el període es pot contactar amb el tutor o l'administrador, via correu electrònic per resoldre dubtes, i o fer tutories per el desenvolupament del projecte.

 

DATES D'INTERÈS

·    Sessió inicial nivell Bàsic: 1 de febrer de 2017, de 18:00h a 20:00h – Seu del COAATT Tarragona

·    Examen nivell Bàsic: 29 de març de 2017, 17:00h  –  Seu del COAATT Tarragona

·    Lliurament Treball nivell Bàsic: 7 d'abril de 2017 (online)

·    Sessió inicial nivell Superior: 19 d'abril de 2017, de 18:00h a 20:00h –  Seu del COAATT Tarragona

·    Examen nivell superior: 31 de maig de 2017 – Seu del COAATT Tarragona

·    Lliurament treball nivell superior: 15 de juny de 2017 (online)

 

LLOC: Seu del COAATT. Rambla Francesc Macià, 6, baixos,  TARRAGONA

PREU

 

Col·legiats COEAC: 628 euros

No Col·legiats: 785 euros

 

INSCRIPCIONS:

La inscripció al curs s'ha de tramitar abans del dia 20 de gener de 2017, mitjançant el formulari d'inscripció que trobaràs al web del COEAC (a l’apartat observacions cal que especifiquis el nom del curs a que t’inscrius:  Bàsic, o Superior o Bàsic+Superior). Places limitades. L'admissió serà per estricte ordre de la llista d'espera.

INSTRUCCIONS DE PAGAMENT:
Les instruccions de pagament es comunicaran un cop formalitzada la inscripció.

Horari

18:00h a 20:00h

Informació relacionada

Compartir

Torna a tots els esdeveniments