Formació

Cursos

Cursos COEAC

Curs avançat de QGIS aplicat a la Gestió de Serveis municipals i espais verds (Barcelona, 8, 15 i 22 juny de 2017)

Organitza: Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Lloc:  COEAC. Passeig de Gràcia, 55, 6-6. 08007 Barcelona

Presentació

El programa del curs que ara et proposem està pensat com una continuació del "Curs d'Introducció al QGIS". Com ja deus saber, QGIS és un programa lliure i gratuït que es caracteritza per disposar d'una interfície senzilla i al mateix temps suficientment potent per poder desenvolupar eines de maneig d'informació territorial tant geogràfica com alfanumèrica (cartografia i base de dades).

Amb aquest curs es pretén usar els coneixements adquirits en el curs de introducció i ampliar-los amb l'ús de les potents eines d'anàlisi espaial ràster i vectorial de les que disposa QGIS, conèixer més cartografia existent a la xarxa totalment gratuïta, així com de base de dades espaials a les que s'hi pot connectar per tal de crear el nostre propi SIG Municipal que serveixi per a gestionar els serveis i equipaments, calcular rendiments, dur el manteniment i preparar ofertes de concursos tant des de el punt de vista del tècnic de l'ajuntament com del tècnic de l'empresa de serveis municipals.

QGIS és una eina molt potent que permet la georeferenciació de la informació que gestiona l'administració amb lo que ofereix moltes possibilitats en lo que a la gestió municipal es refereix.

Podràs instal·lar el QGIS en el teu ordinador portàtil i practicar amb ell des del primer moment


Objectius del curs

En el transcurs del curs tindrem l'oportunitat que l'usuari ampliï els seus coneixements del programa QGIS i conegui i utilitzi les seves eines d'anàlisi espaial i plugins de manera que pugui treure'n el màxim partit en l'exercici diari de l'activitat. L'Objectiu que ens hem marcat un cop finalitzat el curs és el d'aplicar el programa en diferents àmbits de tipus municipal per tal que els alumnes es puguin familiaritzar amb eines que els serveixin en un futur de forma genèrica per a diferents tasques possibles com ara: l'inventari del mobiliari municipal,  gestió d'espais verds, neteja de carrers, optimització de recollida d'escombraries, manteniment de camins, enllumenat, clavegueram, càlcul de rendiments, gestió de paviments, senyalització horitzontal i vertical, patrimoni arqueològic i arquitectònic, gestió d'àrees d'interès turístic, ubicació de serveis socials, habitatge, etc.

Es crearà un exemple de projecte SIG d'un municipi des de zero i es crearan i estructuraran algunes capes que representin alguns serveis municipals.

Es farà una breu aproximació a les potents, lliures i flexibles bases de dades PostgreSQL/PostGIS ideals per a automatitzar tasques com ara:  geoprocessos, alertes, traçabilitat, segmentació dinàmica, històrics, altes, baixes, etc., ...

 

Destinataris

Aquest curs està especialment indicat per a tècnics que desenvolupen la seva activitat en el món dels serveis municipals i altres professionals que habitualment tenen la necessitat de gestionar qualsevol tipus de informació/cartografia sobre el territori amb una orientació clarament municipal, tant si són particulars: empreses de jardineria, de neteja i recollida d'escombraries, manteniment de canonades d'aigua o clavegueram, gestors de residus, obres o qualsevol servei de tipus urbà, com serveis tècnics de l'administració: d'ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc., ... I a estudiants que vulguin consolidar els seus coneixements de SIG en l'àmbit de l'urbanisme i la gestió de les infraestructures urbanes.

 

Durada

El curs tindrà una durada de 24 hores.

 

PROGRAMA DEL CURS

Construcció en QGIS d'un projecte d'exemple de gestió SIG municipal:

Generar els mapes base de fons del nostre SIG:

- Connexió a diferents serveis WMS: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Cadastre, PNOA, Instituto Geográfico Nacional (IGN), etc.
- Ús del nou descarregador de cartografia del ICGC.
- Creació de ràsters virtuals de ortofotos, topogràfics, model digital de elevacions (MDE) i mapa d'ombres del ICGC, per tal de tenir una única capa de cada i gestionar-les de manera més còmoda enlloc de tenir molts fulls.
- Generació de corbes de nivell, per tal de complementar la informació del MDE.
- Tessel·les de topogràfics ICGC i IGN, útils també com a mapa base per a dispositius mòbils.
- Afegir Google Maps com a mapa base.
- Ús de l'Street View com a eina de suport.
 

Descàrrega i ús de cartografia oficial existent a la xarxa per a començar a generar les nostres capes de SIG:

- Cadastre vectorial de urbana i rústega.
- Ús dels topogràfics 1:1.000 com a font d'informació com a punt de partida per a la creació de capes/base de dades de arbrat, zones verdes, eixos de carrers, construccions, voreres, camins , enllumenat, hidrologia, etc., ...
- Ús dels graf de carreteres del Departament de territori i Sostenibilitat per tal de tenir una base de dades de les principals vies de comunicació , així com de la seva titularitat, intensitat de tràfic, noms i punts quilomètrics.
- Cartografia oficial de carrers, números de portals i codis postals.
- Visualització de cartografia i etiquetes en funció de l'escala de treball: escala mínima i màxima.
- Ús del nou Hipermapa per a la descàrrega de cartografia temàtica: medi ambient, territori, clima, etc.
- Bases municipals catalanes i espanyoles.
- Quadrícules de fulls catalans i espanyols de les diferents escales cartogràfiques existents.
- Localitzar la ubicació espaial d'elements (contenidors, papereres, ...) a partir de només la seva adreça (geocodificació). Sol ser habitual el tenir una llista de elements sense cap georreferenciació (coordenades x i y) però si la seva ubicació aproximada en forma d'adreça.
- Procés invers a l'anterior consistent en l'assignació automàtica de la corresponent adreça a uns elements que en coneixem la seva ubicació puntual en coordenades x i y (geocodificació inversa).
- Dades obertes en ajuntaments. Exemple de la Paeria de Lleida.
 

Descàrrega i ús de cartografia no oficial existent a la xarxa per tal de complementar la oficial disponible:

- Ús de cartografia de OpenStreetMaps com a complement ideal a la nostra cartografia oficial, ja que ens proporciona cartografia de vials: carrerers, camins, carreteres, parades de bus, taxi, senyals de tràfic, etc., ... així com de punts d'interès: hotels, bancs, restaurants, farmàcies, ... De gran interès doncs disposa de cartografia a nivell mundial, perfectament descarregable a diferencia de Google Maps i amés pot arribar a disposar de igual o més cartografia.
- Ús de cartografia d'OpenStreetMaps processada i amb certs paràmetres d'interès.
- Cartografia amb el llistat d'adreces i número de portal de la major part del món.
 

▪ Càrrega d’informació capturada amb dispositius mòbils:

- Bolcat en QGIS de tracks i waypoints capturats per aparells Garmin o per aplicacions instal·lades en dispositius mòbils: smartphone i tableta.
- Exportació de cartografia a format KML per tal de carregar-la en aplicacions de posicionament de dispositius mòbils.
 

▪ Gestió de dades LIDAR:

- Ús de dades LIDAR per a la obtenció de cotes i alçades de edificis, arbres, torres i cablejat aeri elèctrics, etc.,
- Visualització de dades LIDAR en 3D.
 

Càrrega de cartografia CAD amb nou plugin que mostra els fitxers visualment igual que en software de CAD (colors, gruixos línies, etiquetes, etc.,..).
 

Depuració i millora de la cartografia mitjançant l'ús de regles topològiques. Útil en la correcta definició de límits entre parcel·les cadastrals o en la optimització de rutes en carrerers.
 

Customitzar la interfície de QGIS eliminant barres d'eines i botons.
 

Creació d'icones per a capes de punts: arbres, contenidors, papereres, etc., …
 

▪ Creació de visualitzacions 3D per a presentacions.
 

Connectar QGIS a bases de dades Access i aprofitar així la informació ja disponible en aquest format.
 

Connectar QGIS a fulls Excel per tal de fer unions de taules i aprofitar així la informació ja disponible en aquest format, exemple d'ús aprofitant informació disponible en el Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).
 

▪ Creació dels anomenats mapes de calor per tal de reflectir la situació "punts calents" del fenomen que es vulgui analitzar, per exemple actes de vandalisme en el municipi.
 

Mapes d'interpolacions per tal d'avaluar la distribució espaial d'un determinat fenomen, per exemple mapa de contaminació per NO2.
 

▪ Ús d'una eina de QGIS per analitzar, filtrar, agrupar i fer estadístiques sobre les capes vectorials a l'estil de les taules dinàmiques en Excel.
 

▪ Ús del localitzador per tal de veure'ns ubicats en tot moment sobre el conjunt total del àmbit geogràfic del municipi.
 

Filtrar capes abans de carregar-les en QGIS per tal de mostrar només una determinada informació present en la capa.
 

▪ Ús d'eines de digitalització avançada per tal de dibuixar complexes zones enjardinades, rotondes verdes, etc., …
 

▪ Ús de les accions i hipervincles de QGIS per tal vincular els diferents elements d'una capa a diferents documents com ara fotografies, pdf's, etc., ... i inclús a carpetes del nostre disc dur.

 

▪ Càrrega de capes amb la simbolització/llegenda predefinida.
 

Simbolitzada avançada en funció d'atributs.
 

▪ Ús dels enllaços espaials per tal d'assignar informació a elements en funció de la seva ubicació, per exemple assignar automàticament el nom del barri al que pertanyen.
 

Càlcul de rutes òptimes a partir de la cartografia de carrers existent oficial o no oficial.
 

▪ Ús d'eina que et permet obrir Google Earth en just el punt on hagis clicat en el QGIS.
 

▪ Cop d'ull ràpid a les eines de programació de QGIS. Ús del llenguatge Python sobre QGIS altrament anomenat PyQGIS.
 

▪ Connexió de QGIS a les potents, lliures i flexibles bases de dades espaials PostgreSQL/PostGIS:

- Importació de capes shape a la base de dades PostGIS.
- Creació de taules en la base de dades PostGIS
- Creació de vistes en la base de dades PostGIS per a la automatització de geoprocessos i càlculs d'àrees i longituds.
- Breu explicació de l'ús de POSTGIS com a base de dades de carrers per al càlcul de la optimització rutes.
- Connectar bases de dades Access amb PostGIS.
 

▪ Creació de formularis d'entrada de dades personalitzats per tal de tenir un entorn més amigable a l'hora de introduir i consultar la informació, a més de generar regles i restriccions en els diferents quadres i desplegables.
 

▪ Automatitzar la impressió de sèries de mapes amb l'eina Atlas i generar així múltiples fitxes en PDF per a tots els elements d'una capa.

 

Preu

Col·legiats: 310 euros

Preassociats: 230 euros

No col·legiats: 370 euros

 

Materials, infraestructura i requeriments

Aquest curs correspon a un mòdul avançat que requereix tenir coneixements bàsics de QGIS.

Per al màxim aprofitament del curs, els assistents han de portar el seu propi portàtil, per tal d'emportar-se instal·lades les aplicacions que els permetran posar en practica tot el que han après al llarg del curs.

 

Professorat

El curs serà impartit per tècnics especialitzats de l' empresa VÈRTEX Agroforestal.

 

Nombre de places

El nombre de places màxim és de 15 alumnes.

 

Inscripcions

La inscripció al curs s'ha de tramitar mitjançant el formulari d'inscripció que trobaràs al final d’aquesta pàgina,  abans del dia 1 de juny de 2017. Places limitades.

L'organització es reserva la possibilitat de suspendre el curs si no hi ha un nombre mínim d'inscrits.

 

Instruccions de pagament

Els col·legiats que us identifiqueu amb usuari i contrasenya podeu sol·licitar que el pagament es faci mitjançant domiciliació bancària.

Sinó, podeu fer un ingrés al c/c ES41 2100 3054 60 2500045971 de "La Caixa".

A l'ingrés s'ha de fer constar "el cognom+QGIS_Avançat". Un cop comprovat que el pagament s'ha fet efectiu es confirmarà la inscripció a través d'un missatge de correu electrònic.

 

Observacions

L'assistència a un mínim del 80% d'hores del curs donarà dret a l'expedició d'un diploma d'assistència.

Els col·legiats en els col·legis d'enginyers tècnics agrícoles, de forest i tècnics forestals també es podran acollir al preu de col·legiat, acreditant la seva condició de col·legiat en el seu respectiu col·legi.

Nombre de places
15
Dates
Els dijous: 8, 15 i 22 Juny de 2017
Horari
Matí i tarda: 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 18:30h.
Preu

Preu col·legiats: 310€

Preu preassociats: 230€

Preu no col·legiats: 370€

Places disponibles >> 5

Formulari d'inscripció

Pujar


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32